preloader

SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Địa lí
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
29

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệp trong tổ chức dạy học theo nhóm ở môn Địa lí lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Chuẩn bị hoạt động nhóm
2.3.2. Cách chia nhóm
* Số lượng học sinh và số lượng nhóm
*Chia nhóm theo mức độ
*Nhóm biểu tượng
2.3.3. Sắp xếp bàn ghế trong việc hoạt động nhóm
2.3.4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận
2.3.5. Vai trò và trách nhiệm của Giáo viên và các thành viên trong nhóm
2.3.6. Tổ chức thảo luận nhóm
2.3.7. Giáo án thực nghiệm

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ