preloader

SKKN Một số phương pháp giải bài tập chương iii: adn và gen nhằm nâng cao chất lượng môn Sinh học 9

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
35

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp giải bài tập chương iii: adn và gen nhằm nâng cao chất lượng môn Sinh học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Dạng 1: Xác định trình tự nuclêôtit của gen (ADN) và ARN.
2. Dạng 2: Xác định số lượng nuclêôtit, chiều dài, khối lượng, số liên kết hiđrô của gen.
3. Dạng 3: Bài tập thể hiện mối quan hệ giữa gen (ADN) và mARN.
4. Dạng 4: Bài tập thể hiện mối quan hệ giữa gen (ADN), mARN và prôtêin.
5. Dạng 5. Tính số nuclêôtit của tế bào sinh dưỡng, giao tử.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ