preloader

SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao hứng thú tập luyện cho học sinh khi học nội dung bật xa. Giúp nâng cao chất lượng nội dung bật xa cho học sinh khối lớp 4

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Giáo dục thể chất
Lớp
4
Bộ sách
File:
Số trang:
22

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao hứng thú tập luyện cho học sinh khi học nội dung bật xa. Giúp nâng cao chất lượng nội dung bật xa cho học sinh khối lớp 4” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Điều tra hứng thú học tập nội dung bật xa của học sinh lớp 4
2.3.2 Luyện tập, thực hành theo hình thức thi đua.
2.3.3 Trò chơi và bài tập bổ trợ trong môn bật xa
2.3.4. Biện pháp sửa sai động tác sai cho học sinh.
2.3.5 Biện pháp thi đua khen thưởng

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ