preloader

SKKN Một số phương pháp tiến hành thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn Hóa học lớp 9

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Hóa học
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp tiến hành thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy môn Hóa học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Phân loại thí nghiệm: Phân theo mức độ hoạt động tích cực của học sinh
– Thí nghiệm biểu diễn; (ít tích cực)
– Thí nghiệm thực hành. (Rất tích cực)
2- Các hình thức tổ chức thí nghiệm thực hành
– Thí nghiệm thực hành đồng loạt;
– Thí nghiệm thực hành phối hợp;
– Thí nghiệm thực hành cá thể;
– Thí nghiệm thực hành ở ngoài lớp;

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ