preloader

SKKN Nâng cao tính sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh môn Tin học 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tin học
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
17

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao tính sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh môn Tin học 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Thứ nhất: Nắm được những nguyên tắc trong việc xây dựng quy trình thảo luận nhóm
+ Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh.
+ Nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa các hình thức dạy và học.
+ Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống.
Thứ hai: Xây dựng quy trình thực hiện phương pháp thảo luận nhóm
Thứ ba: Chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho hoạt động nhóm

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ