preloader

SKKN Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động chơi ở các góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Mầm non
Môn
Lớp
4-5 tuổi
Bộ sách
File:
Số trang:
34

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thông qua hoạt động chơi ở các góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non” triển khai các biện pháp như sau: 

Giải pháp 1: Thiết kế, xây dựng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Giải pháp 2: Chuẩn bị học liệu, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các góc theo các chủ đề giáo dục.
Giải pháp 3: Sử dụng các góc hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một cách hiệu quả.
Giải pháp 4: Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ trong các hoạt động học và mọi lúc mọi nơi.
Giải pháp 5: Tuyên truyền với phụ huynh tìm kiếm nguyên vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chơi ở các góc.

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ