preloader

SKKN Promoting grade 10 students’ reading comprehension competence through guided- cloze theme based reading texts

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Tiếng anh
Lớp
10
Bộ sách
File:
Số trang:
38

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Promoting grade 10 students’ reading comprehension competence through guided- cloze theme based reading texts” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Providing understanding about guided –close reading text.
– Developing background knowledge and building up abundant vocabulary.
– Identifying part of speech needed to fill in the blanks and strategies.
– Practising reading skill

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ