preloader

SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong môn sinh học lớp 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
31

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong môn sinh học lớp 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh biết tìm kiếm tài liệu và phương pháp học tập bộ môn
Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch học tập.
Giải pháp 3: Kết hợp với gia đình phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, để kiểm soát học tập ở nhà của học sinh.
Giải pháp 4: Dùng nghiệp vụ sư phạm để lôi cuốn, thu hút học sinh yêu thích môn học.
Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh cách học bài cũ hiệu quả và rèn kĩ năng tư duy, khái quát vấn đề.
Giải pháp 6: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới hiệu quả và rèn kĩ năng phát hiện tình huống có vấn đề
Giải pháp 7: tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp hiệu quả để phát huy vai trò chuẩn bị bài ở nhà của học sinh
Giải pháp 8: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chuyên đề.
Giải pháp 9: Kiểm tra, đánh giá việc học bài, chuẩn bị bài và làm bài ở nhà của học sinh

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ