preloader

SKKN Skills training experience for grade 6 students to ask and answer the question wh – Question

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
19

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Skills training experience for grade 6 students to ask and answer the question wh – Question” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Identification of “Wh- question”
2. Types of “Who – question” in English book for students of grade 6
2.1 Who + V + Complement/ O…?
2.2 Sentences have modal verbs (ought to …)
2.3 Ordinary verbs:
2.4 Answer for Wh – question
3.The way to form Wh-questions
4. The types of exercises:
5. Teaching rhythm, pronunciation, intonation in the types of Wh-question”
6. Teaching Wh-questions associated with new words.
7 . Teaching Wh-questions associated with passive voive

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ