preloader

SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
21

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Difference between active and passive voice
a. Active sentence
b. Passive Sentence
2. Passive forms in tenses and special passive forms
a. Structure is used to change from active sentences into passive sentences
b. Passive forms in tenses
c. Special passive voice
3. Guide students to practice doing exercises

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ