preloader

SKKN Some experiences in eliciting students of grade 7 study and use vocabulary effectively by using mind maps” (New English Textbook)

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
32

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences in eliciting students of grade 7 study and use vocabulary effectively by using mind maps” (New English Textbook)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Gathering new vocabulary
2. Sorting new vocabulary
3. Implementing the word mapping through reading

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ