preloader

SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
20

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Using the passive sentences
2. Structure
3. Turning the initiative into the passive
4. The special form of passive sentences

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ