preloader

SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tiếng anh
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some solutions help advanced students in grade 9 do Reading Exercises effectively in the examination” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Equipping the reading method
a. Skimming
b. Scanning
2. Improving the reading skill
a. Broadening the vocabulary and knowledge
b. Improving the ability of reasoning
3. Providing the skills to do some types of reading exercise
a. Filling in the gap with one suitable word
b. Answering the questions by choosing the best choice
c .Reading the passage and answering the questions

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ