preloader

SKKN Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực, bản đồ tư duy tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học cụm bài ca dao ở chương trình Ngữ Văn 7 kỳ I

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Ngữ Văn
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
40

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực, bản đồ tư duy tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học cụm bài ca dao ở chương trình Ngữ Văn 7 kỳ I” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng như quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn văn bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học:
– Phương pháp dạy theo nhóm;
– Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình;
– Phương pháp giải quyết vấn đề;
– Phương pháp đóng vai;
– Phương pháp trò chơi
Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như:
– Kĩ thuật chia nhóm
– Kĩ thuật giao nhiệm vụ
– Kĩ thuật đặt câu hỏi
– Kĩ thuật động não
– Kĩ thuật “Trình bày 1 phút”
– Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ