preloader

SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Giáo dục thể chất
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
21

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng một số trò chơi vận động trong giảng dạy nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước qua đối với học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Lựa chọn một số trò chơi vận động phát triển sức mạnh chân trong dạy học nhảy cao
Trò chơi 1. Bật xa tiếp sức
Trò chơi 2. Lò cò tiếp sức
Trò chơi 3. Nhảy vượt “rào” tiếp sức
Trò chơi 4. Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
Trò chơi 5. Lò cò “chọi gà”

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ