preloader

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
6
Bộ sách
File:
Số trang:
25

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy Bài 28: “Cấu tạo và chức năng của hoa” môn Sinh học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

3.1. Giải pháp:
3.1.1. Hình ảnh của sơ đồ tư duy
3.1.2. Phương thức tạo sơ đồ tư duy
3.1.3. Tác dụng của sơ đồ tư duy
3.1.4. Sơ đồ tư duy được sử dụng trong các dạng bài sau đây
* Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ
* Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học
* Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc giảng bài mới
3.2. Tổ chức thực hiện

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ