preloader

SKKN Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong giảng dạy lịch sử

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Lịch sử
Lớp
10
Bộ sách
File:
Số trang:
30

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong giảng dạy lịch sử “ triển khai các biện pháp như sau: 

2.3.1. Những yêu cầu về sử dụng di sản văn hóa địa phương trong dạy học lịch sử
2.3.2. Các hình thức sử dụng di sản văn hóa, lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử
2.3.2.1. Sử dụng di sản văn hóa, lịch sử địa phương để tiến hành bài học ở trên lớp
2.3.2.2. Sử dụng di sản văn hóa địa phương để tiến hành bài học lịch sử tại nơi có di sản (thực địa)
2.3.2.3. Sử dụng di sản văn hóa địa phương để tổ chức tham quan ngoại khóa
2.3.3. Một số phương pháp dạy học, đánh giá kết quả dạy học, giáo dục khi sử dụng di sản văn hóa

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ