preloader

SKKN Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản)

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Lịch sử
Lớp
12
Bộ sách
File:
Số trang:
73

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975 (Lớp 12 THPT – Ban cơ bản). triển khai các biện pháp như sau: 

2.2.4.1.Sử dụng tranh biếm họa để tạo động cơ học tập, thu hút sự chú ý của học sinh
2.2.4.2.Sử dụng tranh biếm họa để minh họa, để giải quyết nội dung kiến thức cơ bản
2.2.4.3.Sử dụng tranh biếm họa để củng cố bài học và kiểm tra đánh giá
a. Với việc củng cố bài học
b. Với việc kiểm tra đánh giá

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ