preloader

SKKN Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy tiết 25 – 26: Bài 15 “Bảo vệ di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Giáo dục công dân
Lớp
7
Bộ sách
File:
Số trang:
34

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy tiết 25 – 26: Bài 15 “Bảo vệ di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

Giải pháp 1: Xác định rõ những đơn vị kiến thức trong bài cần tích hợp
Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn
Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh tích hợp có hiệu quả

 

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ