preloader

SKKN Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Pascal

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Tin học
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
21

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tìm hiểu thêm về ngôn ngữ lập trình Pascal” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Mục tiêu của giải pháp:
2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:
Về phương pháp: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp vấn đáp. Bài giảng được soạn bằng phần mềm Microsoft Powerpoint, liên kết với Pascal để chạy những chương trình cụ thể
Về phương tiện: Sử dụng máy chiếu (Projector) hoặc chương trình Netop School và phải có chương trình Pascal để minh họa

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ