preloader

SKKN Using some communicative activities to adapt post – reading parts in Tieng Anh 12

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Tiếng anh
Lớp
12
Bộ sách
File:
Số trang:
30

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Using some communicative activities to adapt post – reading parts in Tieng Anh 12 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

To help students improve their communicative skills in post – reading parts, I have organized these following communicative activivies in the classroom.
– Reporting the video
– Role play and report
– Miming a story
– Discussion
– Oral presentation through pictures
– Talk show
– Summarizing by using mind map

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ