preloader

SKKN Using the web Duolingo as a tool to teach vocabulary effectively for the 10th graders at a high school

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Tiếng anh
Lớp
10
Bộ sách
File:
Số trang:
47

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Using the web Duolingo as a tool to teach vocabulary effectively for the 10th graders at a high school” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

– Quasi- experimental design:
– Instruments of the Research
– Questionnaire

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ