preloader

SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Sinh học
Lớp
9
Bộ sách
File:
Số trang:
24

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng bài thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại, để giải bài tập phần di truyền học lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

a. Xác định rõ mục tiêu và thực hiện chính xác nội dung thực hành
b. Thống kê kết quả và kết luận
c. Vận dụng kết quả vào việc giải thích sự hình thành các loại giao tử trong các phép lai của Menđen
d. Vận dụng để giải các bài toán xác suất trong phần di truyền học lớp 9

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ