preloader

SKKN Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch Sử thế giới 12 THPT nhằm nâng cao hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho học sinh

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Lịch sử
Lớp
12
Bộ sách
File:
Số trang:
23

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần Lịch Sử thế giới 12 THPT nhằm nâng cao hiểu biết, tạo hứng thú học tập cho học sinh triển khai các biện pháp như sau: 

a. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong lời giới thiệu bài giảng
b. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong quá trình dạy học bài mới
c. Vận dụng liên hệ các kiến thức thực tiễn sau khi kết thúc bài học
d. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn thông qua các bài tập về nhà
e. Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn trong kiểm tra, đánh giá

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ