preloader

SKKN Xây dựng môi trường dạy học an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid – 19 bùng phát nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
62

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng môi trường dạy học an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid – 19 bùng phát nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Chủ động tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch các cuộc thi KHKT đến tất cả các em HS
2. Phát triển năng lực nghiên cứu KHKT cho HS
3. GV định hướng cho HS phát hiện và thực hiện ý tưởng nghiên cứu KHKT.
4. Thành lập CLB nghiên cứu KHKT“Sáng tạo trẻ” trong nhà trường
5. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GV tham gia hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT
6. Hướng dẫn HS viết báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật
7. Hướng dẫn HS thuyết trình dự án và thiết kế, sửa chữa hoàn thiện poster
để giới thiệu dự án tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật
8. Có chế độ ưu tiên, khuyến khích đối với HS, GV hướng dẫn tham gia tích cực vào hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh THPT
9. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu KHKT của HS
10. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với cựu HS trong hoạt động

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ