10 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Công Đoàn Điển Hình

Bài viết này TaiLieuGV sẽ chia sẻ 10 bài sáng kiến kinh nghiệm công đoàn được chọn lọc, cập nhật mới để gửi đến quý thầy cô tham khảo các biện pháp hay áp dụng khi viết SKKN, xây dựng bài giảng trên lớp. Những đề tài này mang đến những ý tưởng và phương pháp giảng dạy độc đáo.

Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn

Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn

1. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội trường tiểu học về xây dựng chương trình phát thanh măng non

Tên đề tài: “Kinh nghiệm xây dựng chương trình phát thanh măng non dành cho Tổng phụ trách Đội”

Số trang: 24

Mục đích SKKN: Sử dụng phần mềm Audacity 2.1.1 trong việc thu âm và xây dựng hoàn thiện chương trình phát thanh măng non ở liên Đội. Cụ thể là: 

+ Hướng dẫn thu âm và hiệu chỉnh âm thanh thu vào.

+ Cắt ghép, lồng nhạc để hoàn thiện một chương trình phát thanh chất lượng cao.

Kinh nghiệm xây dựng chương trình phát thanh măng non dành cho Tổng phụ trách Đội

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

2. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội trường tiểu học về chương trình rèn luyện đội viên

Tên đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội”

Số trang: 29

Mục đích SKKN: Nghiên cứu đề tài này thực hiện chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu Nghi thức Đội nhằm thấy rõ việc giáo dục các em là cần thiết, từ đó giáo dục các em thông qua hoạt động Đội, làm các em đội viên hiểu rõ được tầm quan trọng của chuyên hiệu Nghi thức Đội đối với bản thân các em.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

3. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3

Tên đề tài: “Nâng cao tổ chức Hội đồng tự quản trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3”

Số trang: 24

Mục đích SKKN: 

– Giáo viên xây dựng được Hội đồng tự quản biết thực hiện các hoạt động trong tiết sinh hoạt Đội – Sao.

– Giúp học sinh được phát huy quyền làm chủ quá trình học tập, giáo dục.

– Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong môi trường giáo dục, được rèn luyện các kỹ năng lãnh đạo. 

– Phát triển tính tự giác, sự tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác, đoàn kết của học sinh.

Nâng cao tổ chức Hội đồng tự quản trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

4. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường THPT Cờ Đỏ, Nghĩa Đàn

Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn”

Số trang: 60

Mục đích SKKN: Đổi mới cách thức tổ chức, hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em nữ sinh nữ góp phần xây dựng và phát triển trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. 

Nâng cao tổ chức Hội đồng tự quản trong tiết học sinh hoạt Đội – Sao ở lớp 3

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

5. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên qua hoạt động Công đoàn

Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An”

Số trang: 56

Mục đích SKKN: 

– Đề tài chủ yếu hướng vào công việc cụ thể trong nhiệm vụ của người làm công tác công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn. Bám sát vào thực tiễn hoạt động của đơn vị và nhu cầu đổi mới của thời đại mà đặt ra những nội dung và phương pháp hoạt động cho phù hợp

– Tìm ra những biện pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn ở đơn vị mình cũng như công đoàn cấp trên. 

Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên qua hoạt động Công đoàn

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

6. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội xây dựng, vận hành và phát triển bếp ăn Công đoàn trường THPT

Tên đề tài: “Mô hình xây dựng, vận hành và phát triển bếp ăn Công đoàn trường THPT Thanh Chương 3”

Số trang: 67

Mục đích SKKN: 

– Trình bày một số kinh nghiệm về cách thức xây dựng, vận hành bếp ăn Công đoàn tại một trường học; 

– Từ kết quả đạt được trong việc xây dựng và vận hành bếp ăn Công đoàn tại Trường THPT Thanh Chương 3, đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả trong xây dựng và vận hành bếp ăn Công đoàn tại các trường học đang có nhu cầu. 

Mô hình xây dựng, vận hành và phát triển bếp ăn Công đoàn trường THPT Thanh Chương 3

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

7. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT Diễn Châu 3

Tên đề tài: “Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT Diễn Châu 3”

Số trang: 74

Mục đích SKKN:  

– Đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng tại trường THPT Diễn Châu 3, bước đầu đã xây dựng được mô hình lớp học hạnh phúc, góp phần hoàn thiện mô hình trường học hạnh phúc tại đơn vị công tác. 

– Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, tu dưỡng và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT Diễn Châu 3

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

8. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội giáo dục kỷ luật tích cực của giáo viên chủ nhiệm

Tên đề tài: “Một số giải pháp giáo dục kỉ luật tích cực của giáo viên chủ nhiệm nhằm xây dựng Lớp học hạnh phúc cho học sinh vùng miền núi cao tại trường THPT Quỳ Châu.”

Số trang: 88

Mục đích SKKN: 

– Giúp cho GV và HS được hạnh phúc mỗi khi đến trường, trong mỗi tiết học. Giáo dục đạo đức, tình cảm…cho học sinh THPT. Học sinh hứng thú, tích cực học tập. 

– Giúp cho GV có giải pháp để có thể giải tỏa được những áp lực, sự căng thẳng trong quá trình dạy học và giáo dục của mình. Từ đó trở nên yêu nghề và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. 

– Giúp cho mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành công. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh đặc biệt là giảm tình trạng bỏ học của trường miền núi.  

Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội giáo dục kỷ luật tích cực của giáo viên chủ nhiệm

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

9. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội khắc phục khó khăn tâm lý của học sinh THPT khi học trực tuyến

Tên đề tài: “Khắc phục khó khăn tâm lý của học sinh THPT khi học trực tuyến”

Số trang: 79

Mục đích SKKN: 

– Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên về dạy học trong đại dịch covid 19 

– Nghiên cứu cơ sở lý luận về tâm lí của học sinh THPT hiện nay 

– Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về khó khăn tâm lí của học sinh và những hạn chế của thực tiễn dạy học trực tuyến hiện nay 

– Đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn tâm lí của học sinh khi học trực tuyến hiệu quả 

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

10. Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội giáo dục lòng biết ơn góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của HS

Tên đề tài: “Một số biện pháp giáo dục lòng biết ơn góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trung học phổ thông”

Số trang: 95

Mục đích SKKN: Đề xuất một số biện pháp giáo dục lòng biết ơn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trung học phổ thông. 

Sáng kiến kinh nghiệm công đoàn đội giáo dục lòng biết ơn góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của HS

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

Trên đây là 10 mẫu sáng kiến kinh nghiệm công đoàn tiêu biểu được đánh giá cao có ý nghĩa thực tiễn cao. Hãy áp dụng những sáng kiến này vào công tác đoàn đội thật tốt. Nếu bạn còn có bất cứ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay TaiLieuGV để được tư vấn sớm nhất.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com