preloader

10 Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 1 Môn Toán Loại Giỏi

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán lớp 4, giáo viên cần có những phương pháp giảng dạy đa dạng và phù hợp. Vì vậy, TaiLieuGV đã tổng hợp danh sách 10 bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán xuất sắc, dựa trên Chương trình sách giáo khoa mới. Hãy tham khảo và tải ngay về để áp dụng trong công việc giảng dạy hàng ngày!

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán

1. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy

Tên đề tài: “Phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1”

Số trang: 29

Mục đích SKKN: Đề tài nhằm giúp cho học sinh phát triển hứng thú, tập thói quen tập trung, tính độc lập, ham hiểu biết và khả năng suy luận cho hoc sinh. Thông qua các trò chơi học tập đó giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp cũng như trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

2. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán về trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Tên đề tài: “Một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 1”

Số trang: 21

Mục đích SKKN:  

– Tìm hiểu hệ thống nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học toán lớp 1. Tìm hệ thống bài tập có thể thiết kế thành trò chơi.

– Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của giáo viên và học sinh khi thiết kế, sử dụng trò chơi trong giờ học toán.

Một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

3. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn

Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1”

Số trang: 21

Nhiệm vụ SKKN: Đề tài nhằm hướng dẫn các em làm bài, khắc phục những thiếu sót tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn về sau này là vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

4. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn

Tên đề tài: “Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1 ở Trường Tiểu học Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa”

Số trang: 19

Mục đích SKKN: 

– Dạy cho học sinh nhận biết về cấu tạo của một bài toán có lời văn lớp 1.

– Đọc hiểu – Phân tích – Tóm tắt bài toán.

– Giải toán đơn về thêm (bớt) bằng một phép tính cộng (trừ).

– Trình bày bài giải gồm câu lời giải + phép tính + đáp số.

– Tìm lời giải phù hợp cho bài toán bằng nhiều cách khác nhau.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

5. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán nâng cao chất lượng giải toán có lời văn Trường Tiểu học Nga Sơn

Tên đề tài: “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Thị Trấn Nga Sơn”

Số trang: 28

Mục đích SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm nhằm tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần giải quyết những khó khăn mà giáo viên và học sinh mắc phải khi thực hiện giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1.

SKKN lớp 1 môn toán nâng cao chất lượng giải toán có lời văn Trường Tiểu học Nga Sơn

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

6. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán ứng dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán

Tên đề tài: “Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1”

Số trang: 27

Mục đích SKKN: SKKN tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao chất lượng trong giờ học toán lớp 1 nói riêng và môn toán tiểu học nói chung.

– Giúp các em có lòng say mê, ham học môn Toán.

– Tạo không khí vui chơi, đoàn kết, hợp tác trong học tập.

– Bản thân tôi muốn qua đề tài để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở Tiểu học. 

Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

7. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học số học

Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học số học lớp 1”

Số trang: 30

Mục đích SKKN: Giúp giáo viên có thêm cách làm hay, phù hợp để góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán ở lớp 1.

– Giúp giáo viên dạy học đạt kết quả cao trong môn toán lớp 1.

– Giúp học sinh lớp 1 yêu thích môn Toán và hoàn thành tốt môn Toán.

– Giúp đồng nghiệp có thêm nhiều cách làm hay

– Đổi mới phương pháp dạy học khi đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Toán lớp 1 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học số học lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

8. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Tên đề tài: “Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 1”

Số trang: 29

Mục đích SKKN:

– Đưa ra một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán lớp 1 để nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy Toán nói riêng.

– Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và cho đồng nghiệp  khi dạy về áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán lớp 1.

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 1

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

9. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter

Tên đề tài: “Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán”

Số trang: 23

Mục đích SKKN: Đề ra một số biện pháp trong việc thiết kế bài giảng điện tử, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng điện tử trong đổi mới phương pháp dạy và học, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, khả năng tự học của học sinh.

SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

10. Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán nâng cao hứng thú học Toán qua các trò chơi học tập

Tên đề tài: “Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hứng thú học Toán cho học sinh lớp 1 thông qua các trò chơi học tập”

Số trang: 28

Mục đích SKKN: Thông qua nghiên cứu về vấn đề trò chơi học Toán nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy làm  cho học sinh hứng thú học Toán, nâng cao chất lượng dạy học Toán lớp 1 trong các nhà trường hiện nay. 

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hứng thú học Toán cho học sinh lớp 1 thông qua các trò chơi học tập

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào link TẠI ĐÂY

Bảng tổng hợp 10 bài sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán:

Mã Tài Liệu Tên Đề Tài Số trang
40075 Phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Toán lớp 1 29
40076 Một số trò chơi toán học nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 1 21
40082 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần giải bài toán có lời văn cho học sinh lớp 1 21
40092 Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1 ở Trường Tiểu học Thiệu Dương, Thành phố Thanh Hóa 19
40095 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Thị Trấn Nga Sơn 28
40098 Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1 27
40099 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học số học lớp 1 30
40101 Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán lớp 1 29
40104 Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán 23
40078 Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao hứng thú học Toán cho học sinh lớp 1 thông qua các trò chơi học tập 28

Trên đây là chia sẻ 10 bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn toán mới nhất, đạt giải cao là một nỗ lực của đội ngũ TaiLieuGV nhằm hỗ trợ quý thầy cô trong việc hoàn thiện bài giảng. Chúng tôi hy vọng rằng những tài liệu này sẽ giúp giáo viên nắm vững kiến thức môn Toán lớp 1 và áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình giảng dạy.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart