preloader

Đạo đức 4

Lớp mầm non
Lớp mầm non
Môn học mầm non
Môn học mầm non
Lớp THCS
Lớp THCS
Môn THCS
Môn THCS
Lớp tiểu học
Lớp tiểu học
Môn học tiểu học
Môn học tiểu học
Lớp THPT
Lớp THPT
Môn THPT
Môn THPT
Bộ sách
Bộ sách
Loại
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp 2: Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Biện pháp 3: Xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Biện pháp 4: Dạy - Học tốt môn Đạo đức. Biện pháp 5: Thông qua các môn học khác để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

TÀI LIỆU WORD
492 Đã bán 6
30.000 
Lớp mầm non
Lớp mầm non
Môn học mầm non
Môn học mầm non
Lớp THCS
Lớp THCS
Môn THCS
Môn THCS
Lớp tiểu học
Lớp tiểu học
Môn học tiểu học
Môn học tiểu học
Lớp THPT
Lớp THPT
Hiển thị thêm
Môn THPT
Môn THPT
Hiển thị thêm
Bộ sách
Bộ sách

Loại

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp 2: Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Biện pháp 3: Xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Biện pháp 4: Dạy - Học tốt môn Đạo đức. Biện pháp 5: Thông qua các môn học khác để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 6: Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức cho học sinh. Biện pháp 7: Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

TÀI LIỆU WORD
492 Đã bán 6
30.000 
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart