Search
Close this search box.

Tiếng Việt 3

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu bài dạy 2. Xây dựng các phương pháp, hình thức dạy học 3. Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hào hứng, tích cực

629 7 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh 2. Rèn nề nếp, tác phong cho học sinh khi ngồi viết chính tả. 3. Rèn lỗi phát âm, đọc nói đúng tiếng phổ thông 4. Luyện viết đúng phụ âm đầu 5. Luyện viết đúng tiếng có vần khó 6. Luyện viết chữ đúng, đẹp

304 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Luyện phát âm theo chuẩn tiếng phổ thông Biện pháp 2: Phân tích so sánh. Biện pháp 3: Giải nghĩa từ Biện pháp 4: Luyện viết đúng tiếng có vần khó Biện pháp 5 : Sử dụng các kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong khi dạy –học chính tả Biện pháp 6: Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả Biện pháp 7: Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập Biện pháp 8: Luyện viết chữ đúng, đẹp Biện pháp 9: Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác

397 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí Giải pháp 2: Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Giải pháp 3: Tổ chức phong phú các hình thức dạy học Giải pháp 4: Thiết kế bài tập theo hướng cá thể hóa học sinh.

369 5 lượt tải
SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phương pháp thảo luận nhóm để mở rộng vốn từ và tạo môi trường giao tiếp cho học sinh luyện tập sử dụng từ Giải pháp 2: Phương pháp trò chơi học tập giúp học sinh mở rộng vốn từ. Giải pháp 3: Vận dụng hợp lý các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích học sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo trong giờ học Giải pháp 4: Hình thành và bồi dưỡng ý thức tự làm giàu vốn từ cho học sinh

533 7 lượt tải
SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chữa lỗi ở bài nghe - kể 2. Chữa lỗi ở bài nói – viết bằng nhiều câu gợi ‎ý 3. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn tìm ý 4. Chữa các loại lỗi chính tả 5. Các lỗi về dùng từ: 5.1. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn sửa chữa từ. 5.2. Chữa lỗi dùng từ thiếu chính xác 5.3. Chữa lỗi thừa từ, lặp từ 5.4. Chữa lỗi dùng sai từ tượng hình, tượng thanh 6. Sai cả về ngữ pháp, ngữ nghĩa. 7. Chữa lỗi đoạn văn quá ngắn, chưa hoàn chỉnh, ý rời rạc

315 2 lượt tải
SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Các dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo chương trình. Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? với bộ phận đứng sau trong câu. Dạng 3: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Với bộ phận khác còn lại trong câu.

306 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Luôn chú trọng tích hợp lồng ghép khi dạy phân môn Tập làm văn 2. Dạy học theo quan điểm giao tiếp 3. Tổ chức việc quan sát tranh,hướng dẫn học sinh cách dùng từ,giọng kể,điệu bộ khi làm bài nghe ,nói ,viết 4. Sử dụng linh hoạt các hình thức hoạt động dạy học trong tiết dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới 5. Dạy học theo hướng tập trung vào học sinh và chú trọng hình thức dạy học cá nhân 6. Dạy học phối hợp với Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7. Trao dồi hứng thú khi tiếp xúc với văn thơ 8. Giúp học sinh nhận biết và sử dụng biện pháp tu từ 9. Giúp học sinh tích lũy vốn từ 10. Dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới tất cả khối lớp 11. Giúp học sinh sắp xếp câu tạo đoạn tốt hơn 12. Thực hiện nghiêm túc việc chấm chữa bài

463 7 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh. 2. Hướng dẫn học sinh nhận biết các biện pháp tu từ so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy.

683 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả

SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần trang bị cho mình vốn kiến thức, nắm chắc về quy luật chính tả. Biết lựa chọn nội dung giảng dạy linh hoạt, sáng tạo. 2. Luyện phát âm. 3. Giúp học sinh nắm vững nghĩa của từ để viết đúng chính tả. 4. Hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập và ghi nhớ mẹo luật chính tả 5. Hướng dẫn học sinh ghi Sổ tay chính tả 6. Khắc phục lỗi chính tả thông qua trò chơi 7. Yêu cầu học sinh chép lại chữ viết đúng 8. Hướng dẫn học sinh đọc nhiều - nhớ lâu. 9. Khuyến khích học sinh chép các bài thơ vui, những câu thơ hay để rèn chính tả. Đồng thời khắc phục lỗi thông qua giao tiếp. 10. Tích hợp việc dạy chính tả qua các môn học khác 11. Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh. 12. Kịp thời động viên, khích lệ học sinh.

2083 18 lượt tải
SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học

SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1 : Xác định nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Giải pháp 2 : Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo gây hứng thú học cảm thụ văn học Giải pháp 3 : Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp HS cảm thụ văn học

621 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của phép so sánh trong dạy học Tiếng Việt 2. Bồi dưỡng về phương pháp và kiến thức về phép tu từ so sánh cho GV 3. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát sự vật một cách tinh tế 4. Hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng trí tưởng tượng, óc liên tưởng cho học sinh 5. Chỉ đạo giáo viên dạy kĩ kiến thức về phép so sánh ở phân môn luyện từ và câu 6. Giúp giáo viên hướng dẫn HS vận dụng các kiểu so sánh vào viết từng câu văn, đoạn văn 7. Hướng dẫn học sinh biết chọn hình ảnh để so sánh phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. 8. Hướng dẫn HS tích lũy những hình ảnh so sánh trong thơ, văn; trong cuộc sống 9. Giáo dục ý thức nói và viết câu văn có hình ảnh so sánh thông qua dạy học tích hợp các phân môn Tiếng Việt với rèn kĩ năng sống hàng ngày

316 4 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 3 qua môn Tiếng Việt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định mục tiêu bài dạy 2. Xây dựng các phương pháp, hình thức dạy học 3. Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hào hứng, tích cực

629 7 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giờ chính tả cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu phân loại đối tượng học sinh 2. Rèn nề nếp, tác phong cho học sinh khi ngồi viết chính tả. 3. Rèn lỗi phát âm, đọc nói đúng tiếng phổ thông 4. Luyện viết đúng phụ âm đầu 5. Luyện viết đúng tiếng có vần khó 6. Luyện viết chữ đúng, đẹp

304 1 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Chính tả lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Luyện phát âm theo chuẩn tiếng phổ thông Biện pháp 2: Phân tích so sánh. Biện pháp 3: Giải nghĩa từ Biện pháp 4: Luyện viết đúng tiếng có vần khó Biện pháp 5 : Sử dụng các kĩ thuật đánh giá thường xuyên trong khi dạy –học chính tả Biện pháp 6: Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả Biện pháp 7: Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập Biện pháp 8: Luyện viết chữ đúng, đẹp Biện pháp 9: Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác

397 2 lượt tải
SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khi dạy kiểu bài so sánh trong phân môn luyện từ và câu lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí Giải pháp 2: Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Giải pháp 3: Tổ chức phong phú các hình thức dạy học Giải pháp 4: Thiết kế bài tập theo hướng cá thể hóa học sinh.

369 5 lượt tải
SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các biện pháp làm giàu vốn từ cho học sinh lớp 3 qua phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phương pháp thảo luận nhóm để mở rộng vốn từ và tạo môi trường giao tiếp cho học sinh luyện tập sử dụng từ Giải pháp 2: Phương pháp trò chơi học tập giúp học sinh mở rộng vốn từ. Giải pháp 3: Vận dụng hợp lý các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích học sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo trong giờ học Giải pháp 4: Hình thành và bồi dưỡng ý thức tự làm giàu vốn từ cho học sinh

533 7 lượt tải
SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chữa lỗi và nhận xét cho học sinh khi nói - Viết ở phân môn Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chữa lỗi ở bài nghe - kể 2. Chữa lỗi ở bài nói – viết bằng nhiều câu gợi ‎ý 3. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn tìm ý 4. Chữa các loại lỗi chính tả 5. Các lỗi về dùng từ: 5.1. Chữa lỗi bằng cách hướng dẫn sửa chữa từ. 5.2. Chữa lỗi dùng từ thiếu chính xác 5.3. Chữa lỗi thừa từ, lặp từ 5.4. Chữa lỗi dùng sai từ tượng hình, tượng thanh 6. Sai cả về ngữ pháp, ngữ nghĩa. 7. Chữa lỗi đoạn văn quá ngắn, chưa hoàn chỉnh, ý rời rạc

315 2 lượt tải
SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Các dạng bài tập “Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn cho sẵn” ở phân môn Luyện từ và câu lớp 3 theo chương trình. Dạng 2: Dấu phẩy ngăn cách giữa bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? Khi nào? với bộ phận đứng sau trong câu. Dạng 3: Dùng dấu phẩy để ngăn cách bộ phận trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Với bộ phận khác còn lại trong câu.

306 2 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp dạy Tập làm văn lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Luôn chú trọng tích hợp lồng ghép khi dạy phân môn Tập làm văn 2. Dạy học theo quan điểm giao tiếp 3. Tổ chức việc quan sát tranh,hướng dẫn học sinh cách dùng từ,giọng kể,điệu bộ khi làm bài nghe ,nói ,viết 4. Sử dụng linh hoạt các hình thức hoạt động dạy học trong tiết dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới 5. Dạy học theo hướng tập trung vào học sinh và chú trọng hình thức dạy học cá nhân 6. Dạy học phối hợp với Hoạt động ngoài giờ lên lớp 7. Trao dồi hứng thú khi tiếp xúc với văn thơ 8. Giúp học sinh nhận biết và sử dụng biện pháp tu từ 9. Giúp học sinh tích lũy vốn từ 10. Dạy Tập làm văn theo hướng đổi mới tất cả khối lớp 11. Giúp học sinh sắp xếp câu tạo đoạn tốt hơn 12. Thực hiện nghiêm túc việc chấm chữa bài

463 7 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 3 học tốt ''biện pháp tu từ so sánh" trong phân môn Luyện từ và câu" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải nắm vững kiến thức về biện pháp tu từ so sánh. 2. Hướng dẫn học sinh nhận biết các biện pháp tu từ so sánh thông qua các bài tập cụ thể 3. Tập hợp một số dạng bài tập về biện pháp tu từ so sánh 4. Tổng hợp một số bài tập về so sánh trong cuộc sống để có thêm vốn kiến thức trong quá trình giảng dạy.

683 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả

SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 khắc phục một số lỗi sai chính tả" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên cần trang bị cho mình vốn kiến thức, nắm chắc về quy luật chính tả. Biết lựa chọn nội dung giảng dạy linh hoạt, sáng tạo. 2. Luyện phát âm. 3. Giúp học sinh nắm vững nghĩa của từ để viết đúng chính tả. 4. Hướng dẫn học sinh làm các dạng bài tập và ghi nhớ mẹo luật chính tả 5. Hướng dẫn học sinh ghi Sổ tay chính tả 6. Khắc phục lỗi chính tả thông qua trò chơi 7. Yêu cầu học sinh chép lại chữ viết đúng 8. Hướng dẫn học sinh đọc nhiều - nhớ lâu. 9. Khuyến khích học sinh chép các bài thơ vui, những câu thơ hay để rèn chính tả. Đồng thời khắc phục lỗi thông qua giao tiếp. 10. Tích hợp việc dạy chính tả qua các môn học khác 11. Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh học sinh. 12. Kịp thời động viên, khích lệ học sinh.

2083 18 lượt tải
SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học

SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp học sinh lớp 3 cảm thụ văn học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1 : Xác định nội dung dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Giải pháp 2 : Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo gây hứng thú học cảm thụ văn học Giải pháp 3 : Lựa chọn hệ thống bài tập để giúp HS cảm thụ văn học

621 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của phép so sánh trong dạy học Tiếng Việt 2. Bồi dưỡng về phương pháp và kiến thức về phép tu từ so sánh cho GV 3. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát sự vật một cách tinh tế 4. Hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng trí tưởng tượng, óc liên tưởng cho học sinh 5. Chỉ đạo giáo viên dạy kĩ kiến thức về phép so sánh ở phân môn luyện từ và câu 6. Giúp giáo viên hướng dẫn HS vận dụng các kiểu so sánh vào viết từng câu văn, đoạn văn 7. Hướng dẫn học sinh biết chọn hình ảnh để so sánh phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. 8. Hướng dẫn HS tích lũy những hình ảnh so sánh trong thơ, văn; trong cuộc sống 9. Giáo dục ý thức nói và viết câu văn có hình ảnh so sánh thông qua dạy học tích hợp các phân môn Tiếng Việt với rèn kĩ năng sống hàng ngày

316 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com