GVCN Tiểu học

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy, nề nếp học tập - Thực hiện các phong trào thi đua học tập - Giúp đỡ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc học tập các môn học - Phối hợp với cha mẹ học sinh cùng quản lý hoạt động học của học sinh - Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động học tập của học sinh còn khó khăn trong học tập thường xuyên

642 10 lượt tải
SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tạo dấu ấn cho học sinh ngay từ đầu năm học - Phân loại khả năng ứng xử của học sinh lớp 3 - Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng  tốt Thông tư 30, Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, về nguồn và qua các cuộc thi - Giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh

1038 18 lượt tải
SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới (vnen) tại lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1- Dạy học theo nhóm trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm 2- Hoạt động nhóm phát huy năng lực toàn diện của học sinh. 3- Thực hành chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm. 4- Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong nhóm, giúp học sinh rèn các kĩ năng trải nghiệm, giao tiếp, học tương tác. 5- Cách tổ chức của giáo viên trong hoạt động nhóm. 6- Tổ chức sắp xếp bàn ghế sao cho thuận lợi trong việc hoạt động nhóm.

993 16 lượt tải
SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới về phương pháp dạy - Đổi mới về phương pháp học - Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm - Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp – Bầu Hội đồng tự quản học sinh - Cách thức hoạt động của Hội đồng tự quản - Trang trí lớp học - Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục

478 5 lượt tải
SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm bắt thông tin của học sinh thông qua bản tự thuật - Xây dựng nề nếp lớp học thông qua buổi sinh hoạt tập thể - Bầu Bộ máy Hội đồng tự quản lớp - Hướng dẫn Hội đồng tự quản lớp hoạt động - Họp cha mẹ học sinh - Lập bảng theo dõi từng cá nhân học sinh

1129 16 lượt tải
SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2

SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống thông qua việc hình thanh thói quen nền nếp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong lớp học và trong nhà trường. - Nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua việc tổ chức cho học sinh tích cực tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng biểu dương người tốt, việc tốt. - Làm tốt công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình, các lực lượng xã hội, nhà văn hóa Thanh Thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

764 11 lượt tải
SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin về học sinh - Tổ chức bầu Ban cán sự lớp - Ổn định nề nếp - Tổ chức tốt buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà - Thay đổi Ban cán sự lớp - Phối kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu, Đội và các giáo viên bộ môn

805 13 lượt tải
SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5

SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo dục giới tính gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi,... phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp - Giáo viên cần nắm vững các kiến thức về tâm, sinh lí học sinh trong giai đoạn tuổi dậy thì và xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp - Tích hợp giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại thông qua một số môn học. - Giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa - Sử dụng hiệu quả “Hộp thư bè bạn” và “Điều em muốn nói”. - Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại cho học sinh

489 6 lượt tải
Lớp mầm non
Lớp mầm non
Môn học mầm non
Môn học mầm non
Lớp THCS
Lớp THCS
Môn THCS
Môn THCS
Lớp tiểu học
Lớp tiểu học
Môn học tiểu học
Môn học tiểu học
Lớp THPT
Lớp THPT
Hiển thị thêm
Môn THPT
Môn THPT
Hiển thị thêm
Bộ sách
Bộ sách

Loại

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bảy biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm ở Lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Người giáo viên chủ nhiệm cần cố gắng đạt được một số yêu cầu sư phạm cơ bản. - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm rõ, nắm vững tình hình lớp chủ nhiệm. - Ổn định nề nếp, xây dựng hội đồng tự quản tích cực Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Trao đổi với phụ huynh học sinh qua lần họp phụ huynh học sinh đầu năm. - Sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần. - Biện pháp của giáo viên chủ nhiệm đối với tập thể lớp. - Hoạt động kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng giáo dục khác.

1003 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tiếp cận, tìm hiểu học sinh 2. Tổ chức xây dựng nề nếp cho học sinh 3. Công tác chủ nhiệm lớp đòi hỏi người giáo viên phải thật tỉ mỉ 4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nề nếp 5. Kết hợp với giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh 6. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”

1028 12 lượt tải
SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Khảo sát đối tượng học sinh để đưa ra những phương pháp giáo dục phù hợp - Xây dựng nề nếp tự quản - Xây dựng nề nếp học tập - Xây dựng nề nếp vệ sinh - Xây dựng nề nếp giờ ra chơi - Xây dựng nề nếp ra, vào lớp - Xây dựng nề nếp lễ phép - Tập thói quen phê và tự phê - Phối kết hợp thường xuyên với phụ huynh

863 12 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin học sinh - Hoàn thiện tổ chức lớp và tiêu chí thi đua - Duy trì sĩ số, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần - Xây dựng “ Lớp học thân thiện, học sinh tích cực” - Dạy học phân hóa đối tượng học sinh - Phối hợp với các lực lượng trong công tác giáo dục học sinh - Người giáo viên phải có các hình thức giáo dục “cá biệt”

1192 12 lượt tải
SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp quản lí hoạt động học của những học sinh còn khó khăn trong học tập ở lớp 2; 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy, nề nếp học tập - Thực hiện các phong trào thi đua học tập - Giúp đỡ học sinh giải quyết những khó khăn trong việc học tập các môn học - Phối hợp với cha mẹ học sinh cùng quản lý hoạt động học của học sinh - Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động học tập của học sinh còn khó khăn trong học tập thường xuyên

642 10 lượt tải
SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các hoạt động bổ trợ rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tạo dấu ấn cho học sinh ngay từ đầu năm học - Phân loại khả năng ứng xử của học sinh lớp 3 - Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng  tốt Thông tư 30, Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, về nguồn và qua các cuộc thi - Giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh

1038 18 lượt tải
SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

SKKN Cách tổ chức dạy học nhóm ở lớp 3 theo mô hình trường học mới Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới (vnen) tại lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1- Dạy học theo nhóm trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm 2- Hoạt động nhóm phát huy năng lực toàn diện của học sinh. 3- Thực hành chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm. 4- Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong nhóm, giúp học sinh rèn các kĩ năng trải nghiệm, giao tiếp, học tương tác. 5- Cách tổ chức của giáo viên trong hoạt động nhóm. 6- Tổ chức sắp xếp bàn ghế sao cho thuận lợi trong việc hoạt động nhóm.

993 16 lượt tải
SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đổi mới về phương pháp dạy - Đổi mới về phương pháp học - Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm - Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp – Bầu Hội đồng tự quản học sinh - Cách thức hoạt động của Hội đồng tự quản - Trang trí lớp học - Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục

478 5 lượt tải
SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm bắt thông tin của học sinh thông qua bản tự thuật - Xây dựng nề nếp lớp học thông qua buổi sinh hoạt tập thể - Bầu Bộ máy Hội đồng tự quản lớp - Hướng dẫn Hội đồng tự quản lớp hoạt động - Họp cha mẹ học sinh - Lập bảng theo dõi từng cá nhân học sinh

1129 16 lượt tải
SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2

SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đưa kĩ năng sống vào các hoạt động giáo dục đối với học sinh lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống thông qua việc hình thanh thói quen nền nếp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong lớp học và trong nhà trường. - Nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua việc tổ chức cho học sinh tích cực tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp. - Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng biểu dương người tốt, việc tốt. - Làm tốt công tác phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình, các lực lượng xã hội, nhà văn hóa Thanh Thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

764 11 lượt tải
SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm thông tin về học sinh - Tổ chức bầu Ban cán sự lớp - Ổn định nề nếp - Tổ chức tốt buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm - Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà - Thay đổi Ban cán sự lớp - Phối kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu, Đội và các giáo viên bộ môn

805 13 lượt tải
SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5

SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN giáo dục giới tính phòng tránh xâm hại cho học sinh lớp 5" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giáo dục giới tính gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi,... phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp - Giáo viên cần nắm vững các kiến thức về tâm, sinh lí học sinh trong giai đoạn tuổi dậy thì và xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp - Tích hợp giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại thông qua một số môn học. - Giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động ngoại khóa - Sử dụng hiệu quả “Hộp thư bè bạn” và “Điều em muốn nói”. - Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục giới tính và phòng tránh xâm hại cho học sinh

489 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com