Quản lí THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng, đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh Giải pháp 2: Xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh THPT gắn với nghị quyết của Chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Chi bộ. Giải pháp 3: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, tăng cường các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT từ đó phát hiện nguồn học sinh có mục tiêu, lý tưởng và mong muốn phấn đấu vào Đảng Giải pháp 4: Phối hợp giữa Cấp ủy Đảng nhà trường, Cấp ủy Đảng địa phương, Đoàn thanh niên và gia đình trong việc tham gia đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng chất lượng nguồn kết nạp vào đảng cụ thể, để các tổ chức cơ sở Đảng có điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn kết nạp đảng là học sinh THPT. Giải pháp 5: Thực hiện nghiêm túc việc phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và lễ kết nạp Đảng viên. Giải pháp 6: Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá chính xác nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT hiệu quả.

1964 65 lượt tải
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thường trực thực hiện chương trình 2. Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về sự cần thiết, ý nghĩa và tính thực tiễn của chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 3. Tìm hiểu nhu cầu, những khó khăn của đơn vị được giúp đỡ, hỗ trợ trong chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 4. Xây dựng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện chương trình một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn 5. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường khi thực hiện chương trình 6. Vận động các tổ chức, các nhân ngoài nhà trường cùng hỗ trợ thực hiện chương trình 7. Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình theo từng năm, qua đó đúc rút kinh nghiệm, từng bước bổ sung, hoàn thiện thực hiện chương trình

890 34 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các thành tố lớp học hạnh phúc 2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc 3. Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 4. Xây dựng không gian lớp học 5. Xây dựng hộp thư muốn nói 6. Đa dạng hóa hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp

3187 125 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp về chỉ đạo 2. Giải pháp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật 3. Giải pháp tổ chức thực hiện trên hệ thống LMS

1042 15 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng 1.1 Tổ chức diễn đàn 1.2. Tổ chức tham quan 1.3. Tổ chức hoạt động đọc sách, trò chuyện với nhân chứng lịch sử 2. Tổ chức phong trào “xung kích - đồng hành” 2.1 Thành lập các đội xung kích, tuyên truyền 2.2. Thành lập các Câu lạc bộ 2.3 Tổ chức các cuộc thi, hội thi 3 Thực hiện công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1265 35 lượt tải
SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các kiểm tra chứng từ, sổ sách hạch toán trong phần mềm kế toán 2. Cách kiểm tra các tài khoản trong bảng cân đối phát sinh 3. Kiểm tra đối chiếu tiền gửi (Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN) và ngân sách (Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT) với số liệu trong phần mềm kế toán đã khớp đúng 4. Cách xem báo cáo tài chính 5. Một số vấn đề khác gặp phải và giải pháp xử lý

2765 14 lượt tải
SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung 2 Các bước thành lập câu lạc bộ 3. Một số hình thức sinh hoạt CLB thu hút hiệu quả thành viên và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 3.1. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức sân khấu hoá 3.2. Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề hàng tháng 3.3. Sinh hoạt câu lạc bộ bằng hình thức các trò chơi, game show, ngoại khoá. 3.4. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức tham quan học tập.

5231 254 lượt tải
SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT

SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL - CBCĐ về công tác phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền trong công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học Biện pháp 2: Ban chấp hành Công đoàn tích cực, chủ động tham gia với Chính quyền trong quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường. Biện pháp 3: Cán bộ công đoàn phải là cầu nối giữa công đoàn viên và lãnh đạo Nhà trường. Công đoàn phải có những hoạt động thiết thực, hướng về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ hiệu quả Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường Biện pháp 5: Chi bộ và các ban trong Nhà trường tạo điều kiện để Công đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền trong quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học

893 35 lượt tải
SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT

SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cùng cấp 2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 3. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp 4.Xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 5. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6. Cán bộ công đoàn các cấp phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 7. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. 8. Hỗ trợ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn ở cơ sở từng bước nâng cao hiểu biết về Luật Công đoàn, luật lao động 9. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật 10. Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật

3776 126 lượt tải
Lớp mầm non
Lớp mầm non
Môn học mầm non
Môn học mầm non
Lớp THCS
Lớp THCS
Môn THCS
Môn THCS
Lớp tiểu học
Lớp tiểu học
Môn học tiểu học
Môn học tiểu học
Lớp THPT
Lớp THPT
Hiển thị thêm
Môn THPT
Môn THPT
Hiển thị thêm
Bộ sách
Bộ sách

Loại

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tăng số lượng, chất lượng học sinh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh tại trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chi bộ nhà trường gắn công tác phát triển đảng, đảng viên với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh Giải pháp 2: Xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng trong học sinh THPT gắn với nghị quyết của Chi bộ, ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Chi bộ. Giải pháp 3: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM (Đoàn trường) trong công tác định hướng, giáo dục lý tưởng, chính trị, nhận thức về Đảng, tăng cường các hoạt động tình nguyện cho học sinh THPT từ đó phát hiện nguồn học sinh có mục tiêu, lý tưởng và mong muốn phấn đấu vào Đảng Giải pháp 4: Phối hợp giữa Cấp ủy Đảng nhà trường, Cấp ủy Đảng địa phương, Đoàn thanh niên và gia đình trong việc tham gia đánh giá, theo dõi, bồi dưỡng chất lượng nguồn kết nạp vào đảng cụ thể, để các tổ chức cơ sở Đảng có điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn kết nạp đảng là học sinh THPT. Giải pháp 5: Thực hiện nghiêm túc việc phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng và lễ kết nạp Đảng viên. Giải pháp 6: Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá chính xác nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tiếp tục có chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh THPT hiệu quả.

1964 65 lượt tải
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” ở Trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thường trực thực hiện chương trình 2. Nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn về sự cần thiết, ý nghĩa và tính thực tiễn của chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 3. Tìm hiểu nhu cầu, những khó khăn của đơn vị được giúp đỡ, hỗ trợ trong chương trình “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” 4. Xây dựng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị thực hiện chương trình một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn 5. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp với ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường khi thực hiện chương trình 6. Vận động các tổ chức, các nhân ngoài nhà trường cùng hỗ trợ thực hiện chương trình 7. Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình theo từng năm, qua đó đúc rút kinh nghiệm, từng bước bổ sung, hoàn thiện thực hiện chương trình

890 34 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng lớp học hạnh phúc ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các thành tố lớp học hạnh phúc 2. Tiêu chí xây dựng lớp học hạnh phúc 3. Giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc 4. Xây dựng không gian lớp học 5. Xây dựng hộp thư muốn nói 6. Đa dạng hóa hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp

3187 125 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức các cuộc thi trên hệ thống LMS nhằm xây dựng phong trào dạy - học tích cực ở Trường THPT trong thời kì dịch Covid -19 triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp về chỉ đạo 2. Giải pháp tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật 3. Giải pháp tổ chức thực hiện trên hệ thống LMS

1042 15 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Bồi dưỡng, phát huy năng lực tự chủ, tự học cho học sinh thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng 1.1 Tổ chức diễn đàn 1.2. Tổ chức tham quan 1.3. Tổ chức hoạt động đọc sách, trò chuyện với nhân chứng lịch sử 2. Tổ chức phong trào “xung kích - đồng hành” 2.1 Thành lập các đội xung kích, tuyên truyền 2.2. Thành lập các Câu lạc bộ 2.3 Tổ chức các cuộc thi, hội thi 3 Thực hiện công tác xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng

1265 35 lượt tải
SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các tình huống và giải pháp khắc phục khi lập báo cáo quyết toán năm trên phần mềm kế toán Misa triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các kiểm tra chứng từ, sổ sách hạch toán trong phần mềm kế toán 2. Cách kiểm tra các tài khoản trong bảng cân đối phát sinh 3. Kiểm tra đối chiếu tiền gửi (Mẫu số 06-ĐCSDTK/KBNN) và ngân sách (Mẫu số 01a-SDKP/ĐVDT, 02a-SDKP/ĐVDT) với số liệu trong phần mềm kế toán đã khớp đúng 4. Cách xem báo cáo tài chính 5. Một số vấn đề khác gặp phải và giải pháp xử lý

2765 14 lượt tải
SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Câu lạc bộ nơi rèn kỹ năng cho học sinh trường THPT triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp chung 2 Các bước thành lập câu lạc bộ 3. Một số hình thức sinh hoạt CLB thu hút hiệu quả thành viên và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. 3.1. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức sân khấu hoá 3.2. Sinh hoạt câu lạc bộ theo chủ đề hàng tháng 3.3. Sinh hoạt câu lạc bộ bằng hình thức các trò chơi, game show, ngoại khoá. 3.4. Sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức tham quan học tập.

5231 254 lượt tải
SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT

SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công đoàn với vai trò phối hợp trong công tác quản lý và chỉ đạo dạy học tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL - CBCĐ về công tác phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền trong công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học Biện pháp 2: Ban chấp hành Công đoàn tích cực, chủ động tham gia với Chính quyền trong quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường. Biện pháp 3: Cán bộ công đoàn phải là cầu nối giữa công đoàn viên và lãnh đạo Nhà trường. Công đoàn phải có những hoạt động thiết thực, hướng về nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ hiệu quả Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường Biện pháp 5: Chi bộ và các ban trong Nhà trường tạo điều kiện để Công đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra đánh giá công tác phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền trong quản lý và chỉ đạo hoạt động dạy học

893 35 lượt tải
SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT

SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp Luật của tổ chức công đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cùng cấp 2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 3. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp 4.Xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 5. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6. Cán bộ công đoàn các cấp phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 7. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. 8. Hỗ trợ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn ở cơ sở từng bước nâng cao hiểu biết về Luật Công đoàn, luật lao động 9. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật 10. Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật

3776 126 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com