Search
Close this search box.

Địa lí 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu của bài học theo chuẩn kiến thức - kĩ năng 2. Vận dụng có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 2.1. Thảo luận nhóm 2.2. Kĩ thuật Khăn trải bàn 3. Nghiên cứu cập nhật thông tin phù hợp trên Internet để phục vụ bài giảng 4. Xây dựng giáo án  

907 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục môi trường. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua kiểm tra bài cũ. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường trong quá trình học bài mới. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua bài tập về nhà.  

1082 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức trò chơi trong phần khởi động hoặc chuyển tiếp sang nội dung mới của tiết “Ôn tập" 2. Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” 3. Tổ chức trò chơi trong phần củng cố của tiết “Ôn tập"  

1253 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy, sau đó soạn giáo án. Bước 2: Tìm tư liệu: hình ảnh, đoạn clip, bảng biểu, số liệu … phục vụ cho bài dạy thông qua nguồn tài nguyên mạng (Giáo án điện tử, giáo án violet…) Bước 3: Thiết kế bài giảng trên máy tính bằng phần mềm Power Point (Xây dựng kịch bản sư phạm, sử dụng phần mềm Power Point). Bước 4: Xem xét, điều chỉnh kieåm tra laïi noäi dung. Bước 5: Trình chiếu trước khi giảng dạy, để đảm bảo tính chính xác.  

2416 15 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Vận dụng kiến thức của các môn học như : Sinh học, địa lí, giáo dục công dân, hóa học, công nghệ, mĩ thuật, toán, vật lí, mĩ thuật...để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường. - Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. - Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.  

1630 10 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh 3. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 4. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực 5. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt 6. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học 7. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu  

1268 8 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7": Sau khi áp dụng tiết học thực nghiệm cải tiến cho thấy áp dụng tiết dạy này có nhiều tác dụng tích cực. Qua tiết học đa số học sinh đã được ôn lại kiến thức đã học về các kiểu môi trường địa lí đới nóng ,cũng như các kĩ năng nhận biết các đặc điểm tự nhiên môi trường đới nóng tăng lên rất nhiều so với trước khi chưa thực nghiêm  và kết quả đạt được như sau: + Học sinh đã hào hứng hơn khi chính mình khai thác, phát hiện ra tri thức. Các em sôi nổi khi tham gia hoàn chỉnh bản đồ tư duy, không khí vui tươi, nhẹ nhàng và thân thiện, làm cho học sinh cảm nhận được: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. + Các em rèn luyện được các kĩ năng cần thiết đặc biệt là kĩ năng phân tích các mối liên hệ địa lí. Qua đó giúp các em học tốt, nắm vững được bản chất của các hiện tượng tự nhiên ở châu lục, đồng thời sẽ bổ trợ cho các em khi học các lớp học, cấp học cao hơn.  Giáo viên hướng dẫn HS rèn luyện kĩ năng phân tích các mổi liên hệ địa lí nói chung là đã từng bước góp phần đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cực. Qua đó hướng học sinh học tập chủ động, tích cực học tập môn địa lí góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn địa lí ở trường phổ thông.  

896 8 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7

SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Những yêu cầu cơ bản đối với học sinh và giáo viên. 1.1. Đối với học sinh. 1.2. Đối với giáo viên. 2. Cách thức tiến hành. 2.1. Những mối liên hệ đơn giản nhất là những mối liên hệ địa lí về vị trí trong không gian giữa các đối tượng địa lí, những mối liên hệ này thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. 2.2. Những mối liên hệ địa lí không thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. Để phát hiện ra chúng, học sinh phải dựa vào vốn kiến thức địa lí đã tích lũy được, nhất là những hiểu biết về các quy luật địa lí. Những mối liên hệ địa lí này có thể phân thành 3 loại. 3. Quy trình tiến hành.  

1453 11 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp. Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới phương pháp dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là: - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.  

1508 9 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ, sử dụng tranh ảnh có hiệu quả trong dạy học bộ môn Địa lí 7

SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để dạy tiết 15: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa trong trương trình Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để dạy tiết 15: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa trong trương trình Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kĩ thuật "Kĩ thuật đọc hợp tác" 2. Kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi 3. Kĩ thuật “khăn phủ bàn” 4. Kĩ thuật “mảnh ghép”  

1153 9 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)": Việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp dạy học “Phát huy tính chủ động tích cực của người học” nhằm khắc phục phương pháp học thụ động, dập khuôn máy móc, thiếu sáng tạo và khả năng thực hành yếu của HS trước đây sang tự học chủ động , tích cực. Tạo hứng thú học, phát huy tính chủ động, tích cực lĩnh hội, khám phá những kiến thức địa lí không chỉ trong sách vở mà ở các phương tiện thông tin đại chúng : báo chí, nghe đài, mạng Internet...từ đó biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hình thành ở các em năng lực tự học, tư duy sáng tạo, biết tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, rèn thành thạo các kĩ năng địa lí, kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề..... Giáo dục bồi dưỡng các phẩm chất yêu gia đình, quê hương đất nước, trung thực chí công vô tư, có trách nhiệm với bản thân , cộng đồng, tôn trọng kỉ luật, pháp luật.... .tạo nên một thế hệ tương lai có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập.  

811 5 lượt tải

Loại

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học theo chủ đề tích hợp nhằm nâng cao chất lượng bài “Môi trường đới lạnh” môn Địa lý lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nghiên cứu mục tiêu của bài học theo chuẩn kiến thức - kĩ năng 2. Vận dụng có hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 2.1. Thảo luận nhóm 2.2. Kĩ thuật Khăn trải bàn 3. Nghiên cứu cập nhật thông tin phù hợp trên Internet để phục vụ bài giảng 4. Xây dựng giáo án  

907 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí 7 nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những tiết (bài) cần lồng ghép giáo dục môi trường. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Linh hoạt hướng dẫn học sinh tích cực hoạt động có hiệu quả. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua kiểm tra bài cũ. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường trong quá trình học bài mới. - Tích hợp liên môn giáo dục môi trường qua bài tập về nhà.  

1082 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi trong dạy tiết “ôn tập” Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức trò chơi trong phần khởi động hoặc chuyển tiếp sang nội dung mới của tiết “Ôn tập" 2. Tổ chức trò chơi trong phần nội dung chính của tiết “Ôn tập” 3. Tổ chức trò chơi trong phần củng cố của tiết “Ôn tập"  

1253 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào soạn giảng nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa – môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Phân tích nội dung bài dạy, sau đó soạn giáo án. Bước 2: Tìm tư liệu: hình ảnh, đoạn clip, bảng biểu, số liệu … phục vụ cho bài dạy thông qua nguồn tài nguyên mạng (Giáo án điện tử, giáo án violet…) Bước 3: Thiết kế bài giảng trên máy tính bằng phần mềm Power Point (Xây dựng kịch bản sư phạm, sử dụng phần mềm Power Point). Bước 4: Xem xét, điều chỉnh kieåm tra laïi noäi dung. Bước 5: Trình chiếu trước khi giảng dạy, để đảm bảo tính chính xác.  

2416 15 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Địa lý 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: - Vận dụng kiến thức của các môn học như : Sinh học, địa lí, giáo dục công dân, hóa học, công nghệ, mĩ thuật, toán, vật lí, mĩ thuật...để giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường. - Thực hiện các biện pháp đơn giản và dễ dàng như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. - Tuyên truyền mọi người hãy cùng nhau có ý thức bảo vệ môi trường sống trong lành hơn. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và trong nhà trường, giáo dục cho mọi người về trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, tham gia tích cực vào những hoạt động khôi phục, bảo vệ và giữ gìn môi trường, có ý thức về tầm quan trọng của môi trường trong sạch đối với sức khỏe con người, với chất lượng cuộc sống chúng ta.  

1630 10 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - Học môn Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học 2. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát huy tích cực , chủ động học tập của học sinh 3. Tích cực sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 4. Nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học tích cực 5. Phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách linh hoạt 6. Thường xuyên yêu cầu học sinh sưu tầm thông tin, tranh ảnh để minh hoạ cho bài học 7. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh yếu  

1268 8 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ Địa lí qua bài "thiên nhiên trung và nam mĩ" Địa lí lớp 7": Sau khi áp dụng tiết học thực nghiệm cải tiến cho thấy áp dụng tiết dạy này có nhiều tác dụng tích cực. Qua tiết học đa số học sinh đã được ôn lại kiến thức đã học về các kiểu môi trường địa lí đới nóng ,cũng như các kĩ năng nhận biết các đặc điểm tự nhiên môi trường đới nóng tăng lên rất nhiều so với trước khi chưa thực nghiêm  và kết quả đạt được như sau: + Học sinh đã hào hứng hơn khi chính mình khai thác, phát hiện ra tri thức. Các em sôi nổi khi tham gia hoàn chỉnh bản đồ tư duy, không khí vui tươi, nhẹ nhàng và thân thiện, làm cho học sinh cảm nhận được: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. + Các em rèn luyện được các kĩ năng cần thiết đặc biệt là kĩ năng phân tích các mối liên hệ địa lí. Qua đó giúp các em học tốt, nắm vững được bản chất của các hiện tượng tự nhiên ở châu lục, đồng thời sẽ bổ trợ cho các em khi học các lớp học, cấp học cao hơn.  Giáo viên hướng dẫn HS rèn luyện kĩ năng phân tích các mổi liên hệ địa lí nói chung là đã từng bước góp phần đổi mới phương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cực. Qua đó hướng học sinh học tập chủ động, tích cực học tập môn địa lí góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn địa lí ở trường phổ thông.  

896 8 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7

SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và khai thác kiến thức từ bản đồ cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Những yêu cầu cơ bản đối với học sinh và giáo viên. 1.1. Đối với học sinh. 1.2. Đối với giáo viên. 2. Cách thức tiến hành. 2.1. Những mối liên hệ đơn giản nhất là những mối liên hệ địa lí về vị trí trong không gian giữa các đối tượng địa lí, những mối liên hệ này thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. 2.2. Những mối liên hệ địa lí không thể hiện trực tiếp, rõ ràng trên bản đồ. Để phát hiện ra chúng, học sinh phải dựa vào vốn kiến thức địa lí đã tích lũy được, nhất là những hiểu biết về các quy luật địa lí. Những mối liên hệ địa lí này có thể phân thành 3 loại. 3. Quy trình tiến hành.  

1453 11 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: Dân cư, xã hội Châu Phi – Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên – học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp. Những định hướng chung, tổng quát về đổi mới phương pháp dạy học các môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực là: - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.  

1508 9 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng xác định bản đồ, sử dụng tranh ảnh có hiệu quả trong dạy học bộ môn Địa lí 7

SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để dạy tiết 15: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa trong trương trình Địa lí 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để dạy tiết 15: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa trong trương trình Địa lí 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Kĩ thuật "Kĩ thuật đọc hợp tác" 2. Kĩ thuật chia sẻ nhóm đôi 3. Kĩ thuật “khăn phủ bàn” 4. Kĩ thuật “mảnh ghép”  

1153 9 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy bài 19 “môi trường hoang mạc” (Địa lý lớp 7)": Việc nghiên cứu và vận dụng phương pháp dạy học “Phát huy tính chủ động tích cực của người học” nhằm khắc phục phương pháp học thụ động, dập khuôn máy móc, thiếu sáng tạo và khả năng thực hành yếu của HS trước đây sang tự học chủ động , tích cực. Tạo hứng thú học, phát huy tính chủ động, tích cực lĩnh hội, khám phá những kiến thức địa lí không chỉ trong sách vở mà ở các phương tiện thông tin đại chúng : báo chí, nghe đài, mạng Internet...từ đó biết vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hình thành ở các em năng lực tự học, tư duy sáng tạo, biết tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, rèn thành thạo các kĩ năng địa lí, kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề..... Giáo dục bồi dưỡng các phẩm chất yêu gia đình, quê hương đất nước, trung thực chí công vô tư, có trách nhiệm với bản thân , cộng đồng, tôn trọng kỉ luật, pháp luật.... .tạo nên một thế hệ tương lai có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập.  

811 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com