Search
Close this search box.

Mĩ thuật 7

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Con đường để tạo nên hứng thú 1.2. Những lưu ý với giáo viên khi sử dụng các hình thức, phương pháp để tạo hứng thú và phát huy tính tích cực 1.3. Một số hình thức, phương pháp nhằm tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh.

962 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao tư tưởng, tìm tòi, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy phân môn vẽ tranh 2. Kiểm tra kĩ năng vẽ tranh đề tài của học sinh lớp 7 3. Sử dụng các biện pháp để nâng cao kĩ năng vẽ tranh đề tài

2572 15 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp quan sát 2. Phương pháp trực quan. 3. Phương pháp vấn đáp. 4. Phương pháp gợi mở. 5. Phương pháp nêu vấn đề. 6. Phương pháp trò chơi. 7. Phương pháp làm việc theo nhóm 8. Phương pháp luyện tập 9. Phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp phân tích. 10. Trang bị cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù của bộ môn.

852 6 lượt tải
SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh nhằm khơi gợi ý tưởng và những sáng kiến độc đáo của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường 2. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động xã hội bên ngoài nhà trường nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. 3. Thông qua việc tổ chức cho học sinh toàn trường quét dọn vệ sinh lớp học, sân trường và chăm sóc các công trình năng non, bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà trường 4. Thông qua các tiết dạy học Mĩ thuật trên lớp nhằm khơi nguồn và phát huy tính độc đáo và sáng tạo của mỗi học sinh trong việc “Chung tay bảo vệ môi trường" 5. Sử dụng các phương tiện dạy học nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy học, mang lại giờ học có hiệu quả hơn.

682 8 lượt tải

Loại

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Con đường để tạo nên hứng thú 1.2. Những lưu ý với giáo viên khi sử dụng các hình thức, phương pháp để tạo hứng thú và phát huy tính tích cực 1.3. Một số hình thức, phương pháp nhằm tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh.

962 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao tư tưởng, tìm tòi, sáng tạo của giáo viên trong việc giảng dạy phân môn vẽ tranh 2. Kiểm tra kĩ năng vẽ tranh đề tài của học sinh lớp 7 3. Sử dụng các biện pháp để nâng cao kĩ năng vẽ tranh đề tài

2572 15 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp quan sát 2. Phương pháp trực quan. 3. Phương pháp vấn đáp. 4. Phương pháp gợi mở. 5. Phương pháp nêu vấn đề. 6. Phương pháp trò chơi. 7. Phương pháp làm việc theo nhóm 8. Phương pháp luyện tập 9. Phương pháp trực quan kết hợp với phương pháp phân tích. 10. Trang bị cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù của bộ môn.

852 6 lượt tải
SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh nhằm khơi gợi ý tưởng và những sáng kiến độc đáo của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường 2. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động xã hội bên ngoài nhà trường nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. 3. Thông qua việc tổ chức cho học sinh toàn trường quét dọn vệ sinh lớp học, sân trường và chăm sóc các công trình năng non, bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà trường 4. Thông qua các tiết dạy học Mĩ thuật trên lớp nhằm khơi nguồn và phát huy tính độc đáo và sáng tạo của mỗi học sinh trong việc “Chung tay bảo vệ môi trường" 5. Sử dụng các phương tiện dạy học nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy học, mang lại giờ học có hiệu quả hơn.

682 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com