Search
Close this search box.

Toán 1

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1, Trò chơi tiếp sức 2, Trò chơi đố vui 3, Trò chơi vận động

1082 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị cho việc giải toán Nắm vững quy trình giải toán có lời văn. Khích lệ tạo hứng thú cho học sinh học tập. Lựa chọn phương pháp dạy học

925 15 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học b.2. Đầu tư nội dung và phương pháp dạy học phù hợp cho tiết ôn luyện b.3. Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán thông qua các hoạt động khác

472 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán được giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính. Mục đích cho học sinh hiểu bài toán qua hình vẽ, suy nghĩ chọn phép tính thích hợp. Mức độ 2: Đến cuối học kì I học sinh đã được làm quen với tóm tắt bằng lời Mức độ 3: Giới thiệu bài toán có lời văn bằng cách cho học sinh tiếp cận với một đề bài toán chưa hoàn chỉnh kèm theo hình vẽ và yêu cầu hoàn thiện Mức độ 4: Để hình thành cách giải bài toán có lời văn, sách giáo khoa đã nêu một bài toán, phần tóm tắt đề toán và giải bài toán hoàn chỉnh để học sinh làm quen.

583 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chia dạng toán có lời văn ở các mức độ từ dễ đến khó 2.3.2. Hướng dẫn giải toán Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ nội dung bài toán Bước 2: Tóm tắt bài toán Bước 3: Hướng dẫn cách giải Bước 4: Cách trình bày bài giải

374 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên cần nắm vững phương pháp giải toán có lời văn. Biện pháp 2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cấu tạo bài toán có lời văn. Biện pháp 3. Giúp học sinh nắm vững các bước giải bài toán có lời văn

472 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình, dạy phân hoá đối tượng học sinh. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cách giải một bài toán có lời văn 2.3.3. Vận dụng các bước giải toán có lời văn vào từng dạng bài cụ thể 2.3.4. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trong khi dạy toán có lời văn

472 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học. Giải pháp 2: Nghiên cứu, lựa chọn đồ dùng trực quan để sử dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý học sinh và từng dạng bài cụ thể. Giải pháp 3: Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số. Giải pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và 100. Giải pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin tạo bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học và gây hứng thú cho học sinh học tập môn Toán.

962 13 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán

SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Xây dựng kế hoạch bài giảng: 3.2.2. Các bước cơ bản để sử dụng Adobe Presenter

925 8 lượt tải
SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Hệ thống các mạch kiến thức có liên quan đến Giải toán có lời văn. 3.2 Sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học 3.3 Nắm vững quy trình và các bước giải bài toán có lời văn. 3.4 Hướng dẫn học sinh giải các dạng bài toán có lời văn

683 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. 1. Chỉ đạo sát sao việc dạy học giải Toán có lời văn lớp1 3.2. Chỉ đạo công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên 3.3. Giúp giáo viên nắm vững nội dung, mức độ cần đạt dạy học giải bài toán có lời văn ở lớp 1 3.4. Giúp giáo viên nắm vững quy trình và các bước dạy học “Giải Toán có lời văn ở lớp 1 qua từng giai đoạn.” 3.5. Chỉ đạo dạy thực nghiệm, dự giờ đúc rút kinh nghiệm sau giờ dạy 3.6. Tổ chức cho toàn khối lớp 1 dạy học theo nội dung đã thực nghiệm

836 13 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh về vị trí, tầm quan trọng của môn Toán. Biện pháp 2: Nắm vững đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi lớp 1, tạo được niềm vui khi đến trường. Biện pháp 3: Sử dụng đồ dùng trực quan thường xuyên nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Biện pháp 4: Dạy theo đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Biệp pháp 5: Tổ chức trò chơi học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em học tốt mạch kiến thức giải toán có lời văn.

578 5 lượt tải

Loại

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Áp dụng một số trò chơi để gây hứng thú học tập trong giờ học toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1, Trò chơi tiếp sức 2, Trò chơi đố vui 3, Trò chơi vận động

1082 18 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp Một giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị cho việc giải toán Nắm vững quy trình giải toán có lời văn. Khích lệ tạo hứng thú cho học sinh học tập. Lựa chọn phương pháp dạy học

925 15 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học b.2. Đầu tư nội dung và phương pháp dạy học phù hợp cho tiết ôn luyện b.3. Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán thông qua các hoạt động khác

472 9 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I các bài toán được giới thiệu ở mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính. Mục đích cho học sinh hiểu bài toán qua hình vẽ, suy nghĩ chọn phép tính thích hợp. Mức độ 2: Đến cuối học kì I học sinh đã được làm quen với tóm tắt bằng lời Mức độ 3: Giới thiệu bài toán có lời văn bằng cách cho học sinh tiếp cận với một đề bài toán chưa hoàn chỉnh kèm theo hình vẽ và yêu cầu hoàn thiện Mức độ 4: Để hình thành cách giải bài toán có lời văn, sách giáo khoa đã nêu một bài toán, phần tóm tắt đề toán và giải bài toán hoàn chỉnh để học sinh làm quen.

583 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp Một" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chia dạng toán có lời văn ở các mức độ từ dễ đến khó 2.3.2. Hướng dẫn giải toán Bước 1: Đọc và tìm hiểu kĩ nội dung bài toán Bước 2: Tóm tắt bài toán Bước 3: Hướng dẫn cách giải Bước 4: Cách trình bày bài giải

374 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Giáo viên cần nắm vững phương pháp giải toán có lời văn. Biện pháp 2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cấu tạo bài toán có lời văn. Biện pháp 3. Giúp học sinh nắm vững các bước giải bài toán có lời văn

472 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A Trường Tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên phải nắm chắc nội dung chương trình, dạy phân hoá đối tượng học sinh. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc cách giải một bài toán có lời văn 2.3.3. Vận dụng các bước giải toán có lời văn vào từng dạng bài cụ thể 2.3.4. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi trong khi dạy toán có lời văn

472 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1

SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng đồ dùng trực quan khoa học hiệu quả trong dạy học mạch kiến thức số học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Toán cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Nắm vững bản chất dạy học trực quan và một số yêu cầu khi sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học. Giải pháp 2: Nghiên cứu, lựa chọn đồ dùng trực quan để sử dụng phù hợp với từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý học sinh và từng dạng bài cụ thể. Giải pháp 3: Nâng cao hiệu quả cách sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy hình thành khái niệm số. Giải pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và 100. Giải pháp 5: Ứng dụng công nghệ thông tin tạo bài giảng điện tử nhằm nâng cao chất lượng dạy học và gây hứng thú cho học sinh học tập môn Toán.

962 13 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán

SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm Adobe Presenter môn Toán" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Xây dựng kế hoạch bài giảng: 3.2.2. Các bước cơ bản để sử dụng Adobe Presenter

925 8 lượt tải
SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 Hệ thống các mạch kiến thức có liên quan đến Giải toán có lời văn. 3.2 Sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học 3.3 Nắm vững quy trình và các bước giải bài toán có lời văn. 3.4 Hướng dẫn học sinh giải các dạng bài toán có lời văn

683 12 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo dạy học nội dung giải Toán có lời văn, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. 1. Chỉ đạo sát sao việc dạy học giải Toán có lời văn lớp1 3.2. Chỉ đạo công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên 3.3. Giúp giáo viên nắm vững nội dung, mức độ cần đạt dạy học giải bài toán có lời văn ở lớp 1 3.4. Giúp giáo viên nắm vững quy trình và các bước dạy học “Giải Toán có lời văn ở lớp 1 qua từng giai đoạn.” 3.5. Chỉ đạo dạy thực nghiệm, dự giờ đúc rút kinh nghiệm sau giờ dạy 3.6. Tổ chức cho toàn khối lớp 1 dạy học theo nội dung đã thực nghiệm

836 13 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giải toán có lời văn ở lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh về vị trí, tầm quan trọng của môn Toán. Biện pháp 2: Nắm vững đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi lớp 1, tạo được niềm vui khi đến trường. Biện pháp 3: Sử dụng đồ dùng trực quan thường xuyên nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh. Biện pháp 4: Dạy theo đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Biệp pháp 5: Tổ chức trò chơi học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Biện pháp 6: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để hướng dẫn các em học tốt mạch kiến thức giải toán có lời văn.

578 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com