Search
Close this search box.

Tiếng việt 4

SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Sự chuẩn bị của giáo viên và việc phân loại học sinh 3.2. Biện pháp 2: Sự chuẩn bị của học sinh 3.3.Biện pháp 3: Tiến hành bài dạy 1. Đối với văn bản nghệ thuật 2. Đối với loại hình văn bản phi nghệ thuật

288 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Tìm hiểu nội dung giáo dục Kĩ năng sống và địa chỉ trong chương trình sách giáo khoa 3.2.2. Xác định nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4 3. 2.3. Tìm hiểu và nắm bắt thêm và một số kĩ thuật dạy học lồng ghép Kĩ năng sống trong phân môn Tập đọc lớp 4 3.2.4. Các bước thực hiện kĩ năng sống

428 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn phát âm đúng tiếng phổ thông 2. Hướng dẫn phân biệt chính tả bằng phân tích, so sánh 3. Phân biệt nghĩa của từ 4. Giúp học sinh ghi nhớ một số mẹo luật chính tả 5. Vận dụng củng cố bằng các bài tập chính tả

462 6 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4

SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị thật kĩ cho việc dạy đọc diễn cảm Hướng dẫn học sinh đọc đúng một cách linh hoạt khéo léo Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua tìm hiểu nội dung bài Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm

562 7 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Biện pháp thứ nhất : Đổi mới cách dạy tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học. 2.3.2 Biện pháp thứ hai: Hình thành cho các em thói quen tích lũy những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học 2.3.3 Biện pháp thứ ba: Rèn kỹ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật và vận dụng kiến thức Tiếng Việt vào viết văn miêu tả . 2.3.4 Biện pháp thứ tư: Rèn kĩ năng viết bài văn cho học sinh.

216 3 lượt tải
SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc

SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thứ nhất, trong quá trình dạy học người giáo viên không những chỉ cung cấp cho học sinh những nội dung đơn thuần mà phải tìm tòi những phương pháp để giúp học sinh có hứng thú trong học tập. Nhất là phân môn Tập đọc nếu giáo viên không biết tổ chức lớp học theo hướng tích cực thì tiết học sẽ diễn ra đều đều dễ gây nhàm chán cho học sinh. Do đó giáo viên cần tạo được môi trường thoải mái, thân thiện để học sinh thực sự chủ động trong học tập, phát huy hết mọi khả năng của bản thân để lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất. Người giáo viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, vận dụng tốt các phương pháp dạy học, như phương pháp gợi mở - vấn đáp; phương pháp dạy học giải quyết vấn đề; phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ;...

288 4 lượt tải
SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn

SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Bài tập Mở rộng vốn từ theo định hướng phát triển năng lực hỗ trợ cho học sinh lớp 4 học tốt Tập làm văn 2.1.1. Những nguyên tắc và tiêu chí soạn thảo các bài tập bổ sung 2.1.2. Một số bài tập "Mở rộng vốn từ theo định hướng phát triển năng lực" hỗ trợ học sinh lớp 4 học tốt Tập làm văn 2.2. Ứng dụng các bài tập Mở rộng vốn từ lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực vào việc tổ chức dạy Tập làm văn

1158 17 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại

SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Căn cứ vào cấu tạo của từ (từ đơn, từ phức), hướng dẫn học sinh cách xác định ranh giới từ trước khi xác định từ loại. 2. Dạy cho học sinh nắm vững các khái niệm theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. 3. Xác định danh từ, động từ, tính từ thông qua khả năng kết hợp của từ. 4. Hướng dẫn học sinh phân biệt động từ chỉ hoạt động, động từ chỉ trạng thái. 5. Tổ chức trò chơi học tập cho học sinh.

982 12 lượt tải
SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh

SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Hệ thống câu hỏi thường được sử dụng trong giờ Tập đọc 2. Một số chú ý khi sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học Tập đọc 3. Một số hệ thống câu hỏi minh họa trong dạy học Tập đọc 4. Biện pháp giảm độ khó, thiết kế hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng phát huy năng lực HS 5. Thực nghiệm và kết quả

2011 14 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chuẩn bị thật kĩ cho việc dạy đọc diễn cảm 2.3.2. Hướng dẫn học sinh đọc đúng một cách linh hoạt, khéo léo 2.3.3. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua tìm hiểu nội dung bài 2.3.4 .Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm

423 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nghiên cứu nội dung, lựa chọn kiến thức, tìm hiểu và tổ chức trò chơi “Tích truyện dân gian” nhằm tạo hứng thú, nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 4 3.2. Rèn kĩ năng hiểu nghĩa từ vựng cho học sinh bằng xây dựng trò chơi Tích truyện dân gian “Khắc nhập”, “Khắc xuất”; “Dâng núi chống lụt” trong các tiết chính khóa và thiết kế các dạng bài tập ở buổi 2. 3.3. Nâng cao khả năng phân tách từ ngữ theo cấu tạo bằng xây dựng và tổ chức linh hoạt trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4 3.4. Vận dụng tổ chức linh hoạt các trò chơi “Tích truyện dân gian” nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng vốn từ, kiểu câu để viết câu, đoạn văn và khả năng thông hiểu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam cho học sinh lớp 4.

1073 14 lượt tải
SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4

SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ của hoạt động quan sát 3.2. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ quan sát trực tiếp các đối tượng miêu tả khác nhau 3.3. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ quan sát từ văn bản đọc và các phương tiện truyền thông 3.4. Tổ chức thực hiện các bài tập rèn kỹ năng quan sát

582 7 lượt tải

Loại

SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh Lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Biện pháp 1: Sự chuẩn bị của giáo viên và việc phân loại học sinh 3.2. Biện pháp 2: Sự chuẩn bị của học sinh 3.3.Biện pháp 3: Tiến hành bài dạy 1. Đối với văn bản nghệ thuật 2. Đối với loại hình văn bản phi nghệ thuật

288 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy học lồng ghép Kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Tìm hiểu nội dung giáo dục Kĩ năng sống và địa chỉ trong chương trình sách giáo khoa 3.2.2. Xác định nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong phân môn Tập đọc lớp 4 3. 2.3. Tìm hiểu và nắm bắt thêm và một số kĩ thuật dạy học lồng ghép Kĩ năng sống trong phân môn Tập đọc lớp 4 3.2.4. Các bước thực hiện kĩ năng sống

428 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn chính tả cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn phát âm đúng tiếng phổ thông 2. Hướng dẫn phân biệt chính tả bằng phân tích, so sánh 3. Phân biệt nghĩa của từ 4. Giúp học sinh ghi nhớ một số mẹo luật chính tả 5. Vận dụng củng cố bằng các bài tập chính tả

462 6 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4

SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn đọc diễn cảm nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chuẩn bị thật kĩ cho việc dạy đọc diễn cảm Hướng dẫn học sinh đọc đúng một cách linh hoạt khéo léo Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua tìm hiểu nội dung bài Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm

562 7 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Biện pháp thứ nhất : Đổi mới cách dạy tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học. 2.3.2 Biện pháp thứ hai: Hình thành cho các em thói quen tích lũy những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học 2.3.3 Biện pháp thứ ba: Rèn kỹ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật và vận dụng kiến thức Tiếng Việt vào viết văn miêu tả . 2.3.4 Biện pháp thứ tư: Rèn kĩ năng viết bài văn cho học sinh.

216 3 lượt tải
SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc

SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các giải pháp giúp học sinh lớp 4 học tốt phần tìm hiểu bài trong phân môn tập đọc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thứ nhất, trong quá trình dạy học người giáo viên không những chỉ cung cấp cho học sinh những nội dung đơn thuần mà phải tìm tòi những phương pháp để giúp học sinh có hứng thú trong học tập. Nhất là phân môn Tập đọc nếu giáo viên không biết tổ chức lớp học theo hướng tích cực thì tiết học sẽ diễn ra đều đều dễ gây nhàm chán cho học sinh. Do đó giáo viên cần tạo được môi trường thoải mái, thân thiện để học sinh thực sự chủ động trong học tập, phát huy hết mọi khả năng của bản thân để lĩnh hội tri thức một cách tốt nhất. Người giáo viên phải thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, vận dụng tốt các phương pháp dạy học, như phương pháp gợi mở - vấn đáp; phương pháp dạy học giải quyết vấn đề; phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ;...

288 4 lượt tải
SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn

SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực để hỗ trợ Tập làm văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Bài tập Mở rộng vốn từ theo định hướng phát triển năng lực hỗ trợ cho học sinh lớp 4 học tốt Tập làm văn 2.1.1. Những nguyên tắc và tiêu chí soạn thảo các bài tập bổ sung 2.1.2. Một số bài tập "Mở rộng vốn từ theo định hướng phát triển năng lực" hỗ trợ học sinh lớp 4 học tốt Tập làm văn 2.2. Ứng dụng các bài tập Mở rộng vốn từ lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực vào việc tổ chức dạy Tập làm văn

1158 17 lượt tải
SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại

SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giúp học sinh lớp 4 xác định tốt phần từ loại" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Căn cứ vào cấu tạo của từ (từ đơn, từ phức), hướng dẫn học sinh cách xác định ranh giới từ trước khi xác định từ loại. 2. Dạy cho học sinh nắm vững các khái niệm theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. 3. Xác định danh từ, động từ, tính từ thông qua khả năng kết hợp của từ. 4. Hướng dẫn học sinh phân biệt động từ chỉ hoạt động, động từ chỉ trạng thái. 5. Tổ chức trò chơi học tập cho học sinh.

982 12 lượt tải
SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh

SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác hiệu quả hệ thống câu hỏi trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 4 nhằm phát triển năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Hệ thống câu hỏi thường được sử dụng trong giờ Tập đọc 2. Một số chú ý khi sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học Tập đọc 3. Một số hệ thống câu hỏi minh họa trong dạy học Tập đọc 4. Biện pháp giảm độ khó, thiết kế hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng phát huy năng lực HS 5. Thực nghiệm và kết quả

2011 14 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chuẩn bị thật kĩ cho việc dạy đọc diễn cảm 2.3.2. Hướng dẫn học sinh đọc đúng một cách linh hoạt, khéo léo 2.3.3. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua tìm hiểu nội dung bài 2.3.4 .Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm

423 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4

SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm rèn kĩ năng sử dụng vốn từ và câu cho học sinh bằng xây dựng trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nghiên cứu nội dung, lựa chọn kiến thức, tìm hiểu và tổ chức trò chơi “Tích truyện dân gian” nhằm tạo hứng thú, nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 4 3.2. Rèn kĩ năng hiểu nghĩa từ vựng cho học sinh bằng xây dựng trò chơi Tích truyện dân gian “Khắc nhập”, “Khắc xuất”; “Dâng núi chống lụt” trong các tiết chính khóa và thiết kế các dạng bài tập ở buổi 2. 3.3. Nâng cao khả năng phân tách từ ngữ theo cấu tạo bằng xây dựng và tổ chức linh hoạt trò chơi “Tích truyện dân gian” trong dạy học Tiếng Việt lớp 4 3.4. Vận dụng tổ chức linh hoạt các trò chơi “Tích truyện dân gian” nhằm nâng cao kĩ năng sử dụng vốn từ, kiểu câu để viết câu, đoạn văn và khả năng thông hiểu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam cho học sinh lớp 4.

1073 14 lượt tải
SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4

SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số bài tập giúp học sinh rèn kỹ năng quan sát để học tốt văn miêu tả ở lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ của hoạt động quan sát 3.2. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ quan sát trực tiếp các đối tượng miêu tả khác nhau 3.3. Nhóm bài tập dựa trên nhiệm vụ quan sát từ văn bản đọc và các phương tiện truyền thông 3.4. Tổ chức thực hiện các bài tập rèn kỹ năng quan sát

582 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com