Search
Close this search box.

Lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5” triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Phân định dạng bài và các nhóm kênh hình trong sách giáo khoa đối với phân môn Lịch sử lớp 4,5 3.2.2 Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa theo quy trình 3.2.3 Cung cấp một số tư liệu, kênh hình ngoài sách giáo khoa

244 27 lượt tải
SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5

SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp thứ nhất: Nắm vững quy trình, phương pháp dạy học và vận dụng linh hoạt phù hợp đối với tâm lý học sinh lớp 5 Giải pháp thứ 2: Kết hợp linh hoạt âm nhạc vào giở dạy Thể dục nhằm tạo hứng thú cho học sinh học tập môn Thể dục

182 19 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 27 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Cung cấp cho học sinh phương pháp làm văn miêu tả nói chung và tả cảnh nói riêng. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh một số thủ pháp làm văn tả cảnh. 2.3.3. Cung cấp, khuyến khích học sinh tích lũy vốn từ ngữ, khi học, đọc các bài văn, thơ về tả cảnh. Cung cấp vốn sống, vốn hiểu biết về cảnh. 2.3.4. Các bài tập bổ trợ rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ. 2.3.5. Bài tập rèn kĩ năng viết câu có hình ảnh. 2.3.6. Dạng bài tập cảm thụ cái hay, cái đẹp trong việc dùng từ và biện pháp tu từ trong một số đoạn văn, đoạn thơ hay. 2.3.7. Bồi dưỡng cho học sinh vốn sống, vốn hiểu biết về cảnh.

198 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Quy trình hướng dẫn học sinh giải toán. 2.3.1.1. Bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. 2.3.1.2. Giải bài toán về tỉ số phần trăm. 2.3.1.3. Giải toán về chuyển động. 2.3.2. Ra bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. 2.3.3. Các biện pháp để tổ chức thực hiện.

249 22 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Nâng cao vai trò người thầy trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3.2 Lựa chọn đúng đối tượng học sinh 2.3.3 Xây dựng chương trình bồi dưỡng 2.3.4 Xây dựng hình thức dạy học phù hợp 2.3.5 Xây dựng nội dung bồi dưỡng 2.3.6 Đánh giá kết quả học sinh 2.3.7 Chia sẻ với phụ huynh và đồng nghiệp về cuộc thi

207 20 lượt tải
SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. To overcome status students are not interested in learning new words 1.1 Complete the crossword as suggested 1.2. Connect letters 1.3 . Sort of the same themes 2. To overcome status students use more Vietnamese 2.1. Find words learned by definition 2.2. Find the appropriate side 2.3 . Read the words in syllables 3. To overcome students often forget vocabulary 3.1 . Create another word 3.2 . Find keywords 3.3. Put words into the sentence structure 3.4 . Write the words with the same first letter or the last 4. To overcome status students often confuse 4.1. Change the location of letters to another word 4.2. Listen and write

186 26 lượt tải
SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club" triển khai các biện pháp như sau:  The solutions implemented Here are some tools which are easy and simply to use for creating in Gnomio: 3.1. Hot potatoes 3.2. Quizlet 3.3. Story bird

212 23 lượt tải
SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5

SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Hướng dẫn học sinh nhận diện các yếu tố của hình tam giác một cách cụ thể, chính xác. 2.3.2. Giúp HS nắm được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. 2.3.3. Phân loại các bài toán về diện tích hình tam giác. Dạng 1: Các bài toán về so sánh diện tích các hình tam giác. Dạng 2: Các bài toán về tính diện tích các tam giác. Dạng 3: Kẻ đường thẳng để chia tam giác ra thành các phần diện tích theo một tỉ lệ nào đó. Dạng 4: So sánh đoạn thảng dựa vào mối quan hệ giữa diện tích tam giác và chiều cao ( hoặc đáy) của tam giác.

199 22 lượt tải
SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"

SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giải pháp 1. Nghiên cứu tài liệu tham khảo về mảng kiến thức: “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng” trong hình học. 2.3.2. Giải pháp 2. Hướng dẫn học sinh đưa ra cách giải cho từng dạng bài. 2.3.3. Giải pháp 3. Phát triển dạng toán thuộc mảng “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng”. 2.3.4. Giải pháp 4. Tổ chức các hình thức học tập để khắc sâu kiến thức và tạo hứng thú học tập cho học sinh.

199 20 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.2.1. Giáo viên phải nghiên cứu kĩ tài liệu về dạy học mĩ thuật của SAEPS, sách dạy, sách học môn Mĩ thuật mới 2.2.2.2.Trong quá trình dạy học phải đảm bảo tính trực quan, tính tích hợp, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 2.2.2.3. Tổ chức thảo luận nhóm thật sự có hiệu quả trong các giờ học Mĩ thuật 2.2.2.4. Xây dựng được góc lưu giữ dụng cụ học tập tại phòng học mĩ thuật 2.2.2.5. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của lớp 2.2.2.6. Tích cực trong việc đánh giá thường xuyên bằng hình thức nhận xét bằng lời ở trên lớp, kịp thời phát hiện những tiến bộ để động viên và phát hiện những sáng tạo của học sinh để tuyên dương 2.2.2.7. Mỗi chủ đề cần trưng bày những sản phẩm đẹp, sáng tạo, sản phẩm của học sinh tiến bộ để tạo được phong trào thi đua trong học tập 2.2.2.8. Phải có tính kiên trì trong công tác giảng dạy, chấp nhận sự khác biệt giữa các học sinh 2.2.2.9. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, đảm bảo đúng lúc

324 20 lượt tải

Loại

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khai thác kênh hình sách giáo khoa trong giảng dạy phân môn Lịch sử lớp 4,5” triển khai các biện pháp như sau:  3.2.1 Phân định dạng bài và các nhóm kênh hình trong sách giáo khoa đối với phân môn Lịch sử lớp 4,5 3.2.2 Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình sách giáo khoa theo quy trình 3.2.3 Cung cấp một số tư liệu, kênh hình ngoài sách giáo khoa

244 27 lượt tải
SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5

SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng âm nhạc vào dạy học môn thể dục học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp thứ nhất: Nắm vững quy trình, phương pháp dạy học và vận dụng linh hoạt phù hợp đối với tâm lý học sinh lớp 5 Giải pháp thứ 2: Kết hợp linh hoạt âm nhạc vào giở dạy Thể dục nhằm tạo hứng thú cho học sinh học tập môn Thể dục

182 19 lượt tải
SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Applying some language games in "warm - up" part to create excitement and enhance learning English for grade 5 pupils" triển khai các biện pháp như sau:  2.3 Some "warm-up" activities applied in teaching English 5. 2.3.1 Game: “The God says…..” 2.3.2 Game: “Slap the board” 2.3.3 Game: “Lucky numbers” 2.3.4 Game: “Pass the secret” 2.3.5 Game: “Kim’s game” 2.3.6 Game: “Mysterious picture” 2.3.7 Game: “First riddle” 2.3.8 Game: “Find the other halves” 2.3.9 Game: “Win the box” 2.3.10 Game: “Crossword puzzle” 2.3.11 Game: “Noughts and crosses”

335 27 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ học môn tiếng Anh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động học tập gây hứng thú cho học sinh trong mỗi giờ học như: trò chơi, âm nhạc, xem phim, đóng kịch: Hoạt động 1. Học Tiếng Anh qua trò chơi Hoạt động 2. Học tiếng Anh qua bài hát Hoạt động 3. Học Tiếng Anh qua phim hoạt hình Hoạt động 4. Học Tiếng Anh bằng hoạt động đóng kịch

159 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao kĩ năng làm văn trong bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Cung cấp cho học sinh phương pháp làm văn miêu tả nói chung và tả cảnh nói riêng. 2.3.2. Hướng dẫn học sinh một số thủ pháp làm văn tả cảnh. 2.3.3. Cung cấp, khuyến khích học sinh tích lũy vốn từ ngữ, khi học, đọc các bài văn, thơ về tả cảnh. Cung cấp vốn sống, vốn hiểu biết về cảnh. 2.3.4. Các bài tập bổ trợ rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ. 2.3.5. Bài tập rèn kĩ năng viết câu có hình ảnh. 2.3.6. Dạng bài tập cảm thụ cái hay, cái đẹp trong việc dùng từ và biện pháp tu từ trong một số đoạn văn, đoạn thơ hay. 2.3.7. Bồi dưỡng cho học sinh vốn sống, vốn hiểu biết về cảnh.

198 22 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Quy trình hướng dẫn học sinh giải toán. 2.3.1.1. Bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. 2.3.1.2. Giải bài toán về tỉ số phần trăm. 2.3.1.3. Giải toán về chuyển động. 2.3.2. Ra bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. 2.3.3. Các biện pháp để tổ chức thực hiện.

249 22 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Nâng cao vai trò người thầy trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3.2 Lựa chọn đúng đối tượng học sinh 2.3.3 Xây dựng chương trình bồi dưỡng 2.3.4 Xây dựng hình thức dạy học phù hợp 2.3.5 Xây dựng nội dung bồi dưỡng 2.3.6 Đánh giá kết quả học sinh 2.3.7 Chia sẻ với phụ huynh và đồng nghiệp về cuộc thi

207 20 lượt tải
SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Combining effectively forms of practice and test their vocabulary in English class 5" triển khai các biện pháp như sau:  1. To overcome status students are not interested in learning new words 1.1 Complete the crossword as suggested 1.2. Connect letters 1.3 . Sort of the same themes 2. To overcome status students use more Vietnamese 2.1. Find words learned by definition 2.2. Find the appropriate side 2.3 . Read the words in syllables 3. To overcome students often forget vocabulary 3.1 . Create another word 3.2 . Find keywords 3.3. Put words into the sentence structure 3.4 . Write the words with the same first letter or the last 4. To overcome status students often confuse 4.1. Change the location of letters to another word 4.2. Listen and write

186 26 lượt tải
SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Creating and using the own web with some applications to help students in grade 5 practice the vocabulary and sentence patterns better in “We love English” club" triển khai các biện pháp như sau:  The solutions implemented Here are some tools which are easy and simply to use for creating in Gnomio: 3.1. Hot potatoes 3.2. Quizlet 3.3. Story bird

212 23 lượt tải
SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5

SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy giải các bài toán về diện tích hình tam giác cho học sinh năng khiếu lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Hướng dẫn học sinh nhận diện các yếu tố của hình tam giác một cách cụ thể, chính xác. 2.3.2. Giúp HS nắm được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. 2.3.3. Phân loại các bài toán về diện tích hình tam giác. Dạng 1: Các bài toán về so sánh diện tích các hình tam giác. Dạng 2: Các bài toán về tính diện tích các tam giác. Dạng 3: Kẻ đường thẳng để chia tam giác ra thành các phần diện tích theo một tỉ lệ nào đó. Dạng 4: So sánh đoạn thảng dựa vào mối quan hệ giữa diện tích tam giác và chiều cao ( hoặc đáy) của tam giác.

199 22 lượt tải
SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"

SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy học sinh có năng khiếu môn Toán lớp 5 về “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng"" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giải pháp 1. Nghiên cứu tài liệu tham khảo về mảng kiến thức: “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng” trong hình học. 2.3.2. Giải pháp 2. Hướng dẫn học sinh đưa ra cách giải cho từng dạng bài. 2.3.3. Giải pháp 3. Phát triển dạng toán thuộc mảng “Tìm tỉ số hai đoạn thẳng”. 2.3.4. Giải pháp 4. Tổ chức các hình thức học tập để khắc sâu kiến thức và tạo hứng thú học tập cho học sinh.

199 20 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực

Sáng kiến kinh nghiệmSKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực" triển khai các biện pháp như sau:  2.2.2.1. Giáo viên phải nghiên cứu kĩ tài liệu về dạy học mĩ thuật của SAEPS, sách dạy, sách học môn Mĩ thuật mới 2.2.2.2.Trong quá trình dạy học phải đảm bảo tính trực quan, tính tích hợp, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo 2.2.2.3. Tổ chức thảo luận nhóm thật sự có hiệu quả trong các giờ học Mĩ thuật 2.2.2.4. Xây dựng được góc lưu giữ dụng cụ học tập tại phòng học mĩ thuật 2.2.2.5. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của lớp 2.2.2.6. Tích cực trong việc đánh giá thường xuyên bằng hình thức nhận xét bằng lời ở trên lớp, kịp thời phát hiện những tiến bộ để động viên và phát hiện những sáng tạo của học sinh để tuyên dương 2.2.2.7. Mỗi chủ đề cần trưng bày những sản phẩm đẹp, sáng tạo, sản phẩm của học sinh tiến bộ để tạo được phong trào thi đua trong học tập 2.2.2.8. Phải có tính kiên trì trong công tác giảng dạy, chấp nhận sự khác biệt giữa các học sinh 2.2.2.9. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học, đảm bảo đúng lúc

324 20 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com