preloader

SKKN Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THPT

4.5/5

100.000 

Cấp học:
THPT
Môn
Quản lí
Lớp
THPT
Bộ sách
File:
Số trang:
45

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường THPT” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa nhà trường
2. Xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược trong việc xây dựng văn hóa nhà trường
3. Tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường trung học phổ thông theo một qui trình nhất định
4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết trong việc xây dựng văn hóa nhà trường
5. Đảm bảo các điều kiện để việc xây dựng văn hóa nhà trường trung học phổ thông đạt hiệu quả

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ