Search
Close this search box.

Sáng kiến kinh nghiệm

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giúp giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học. Biện pháp 2: Xây dựng mối quan hệ gần gũi và thân thiện với học sinh. Biện pháp 3: Thông qua việc trang trí lớp học thân thiện để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. Biện pháp 5: Giáo dục kĩ năng sống hiệu quả thông qua các tiết sinh hoạt, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông qua các trò chơi. Biện pháp 6: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Biện pháp 7: Kết hợp với phụ huynh học sinh và các tổ chức chính trị xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho các em. Biện pháp 8: Lập kế hoạch xây dựng quỹ động viên, khen thưởng.

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của phép so sánh trong dạy học Tiếng Việt. 2. Bồi dưỡng về phương pháp và kiến thức về phép tu từ so sánh cho GV 3. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát sự vật một cách tinh tế 4. Hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng trí tưởng tượng, óc liên tưởng cho học sinh 5. Chỉ đạo giáo viên dạy kĩ kiến thức về phép so sánh ở phân môn luyện từ và câu 6. Giúp giáo viên hướng dẫn HS vận dụng các kiểu so sánh vào viết từng câu văn, đoạn văn 7. Hướng dẫn học sinh biết chọn hình ảnh để so sánh phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. 8. Hướng dẫn HS tích lũy những hình ảnh so sánh trong thơ, văn; trong cuộc sống. 9. Giáo dục ý thức nói và viết câu văn có hình ảnh so sánh thông qua dạy học tích hợp các phân môn Tiếng Việt với rèn kĩ năng sống hàng ngày

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Giúp học sinh đọc và hiểu kỹ nội dung và yêu cầu của bài toán 2. Lập kế hoạch giải 3. Hướng dẫn học sinh đặt lời giải và phép tính.

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học: Biện pháp 2 (Biện pháp trọng tâm): Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên khối lớp 3 1. Nắm vững toàn bộ nội dung chương trình Toán 3 một cách có hệ thống 2. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng XDKHBH 3. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng xác định bài tập trọng tâm trong mỗi tiết “Luyện tập” và xác định vị trí của mỗi tiết “Luyện tập” đối với nội dung chương trình toán 3

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. * Công tác kiểm tra * Chỉ đạo điểm nội dung rèn kĩ năng đọc đúng * Phần học các nét cơ bản * Trong tất cả quá trình đọc giáo viên chú ý nhắc nhở học sinh

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc H’mông của trường Tiểu học Trung Lý 2. 2. Những biện pháp chỉ đạo cụ thể cho từng phân môn 3. Một số biện pháp bổ trợ

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xác định đúng vị trí, mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức kĩ năng và đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức Lịch một cách có hệ thống. Biện pháp 2. Bồi dưỡng kĩ năng soạn và trình chiếu giáo án điện tử, thiết kế các trò chơi cho giáo viên Biện pháp 3. Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kĩ năng sư phạm khi tổ chức trò chơi học tập môn Lịch sử Biện pháp 4. Chỉ đạo giáo viên tuân thủ các yêu cầu khi thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử Biện pháp 5. Giúp giáo viên tiến hành tốt các bước khi tổ chức các trò chơi học tập

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4

Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tên trò chơi: Tìm bạn Tên trò chơi: Tạo phân số Tên trò chơi: Ghép phân số vào hình Tên trò chơi: Ai nhanh ? Ai đúng ? Tên trò chơi: Điền số thích hợp Tên trò chơi: Nối đúng – Nối nhanh Tên trò chơi: Xếp hàng Tên trò chơi: Rung chuông vàng Tên trò chơi: Tìm bạn Tên trò chơi: Về đích

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ

Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thay thế các bài tập chính tả trong sách giáo khoa bằng một số bài tập chính tả phương ngữ 2. Luyện phát âm 3. Phân tích so sánh 4. Ghi nhớ, mẹo luật chính tả 5.Vận dụng, củng cố bằng các bài tập chính tả

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tổng phụ trách Đội lập kế hoạch thiết kế một hoạt động Đội hợp lí, phù hợp, khoa học Biện pháp 2: Áp dụng kiểu thiết kế chương trình Hội thi Biện pháp 3: Phương pháp công nhận chuyên hiệu sau khi hoàn thành Hội thi Biện pháp 4 : Ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Hội thi. Biện pháp 5: Phân nhóm học sinh theo trình độ, năng lực, kĩ năng hoạt động tốt – không tốt để TPT Đội có những phương pháp rèn luyện hợp lí, khoa học Biện pháp 6: Áp dụng phương pháp rèn luyện thường xuyên nghi thức Đội với toàn liên đội

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tham mưu 2. Xây dựng lực lượng Phụ trách Sao 3. Tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên phụ trách và Phụ trách Sao 4. Sự phối hợp các đoàn thể trong và ngoài nhà trường 5. Bám sát chương trình hành động của Hội đồng Đội huyện 6. Phương pháp tổ chức sinh hoạt Sao 7. Phương tiện hoạt động Sao 8. Hình thức, nội dung và cách tiến hành sinh hoạt Sao

609 23 lượt tải
Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

 1. Xây dựng kế hoạch
 2. Công tác tuyên truyền Măng non
 3. Công tác lao động, chăm sóc cây xanh
 4. Công tác chăm sóc bà mẹ, người neo đơn, gia đình có công với cách mạng
 5. Công tác Nhi đồng
 6. Hoạt động giáo dục theo chủ điểm
 7. Một số vấn đề cần chú ý thực hiện tốt trong hoạt động Đội

506 14 lượt tải

Loại

Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giúp giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Tiểu học. Biện pháp 2: Xây dựng mối quan hệ gần gũi và thân thiện với học sinh. Biện pháp 3: Thông qua việc trang trí lớp học thân thiện để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học. Biện pháp 5: Giáo dục kĩ năng sống hiệu quả thông qua các tiết sinh hoạt, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thông qua các trò chơi. Biện pháp 6: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Biện pháp 7: Kết hợp với phụ huynh học sinh và các tổ chức chính trị xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho các em. Biện pháp 8: Lập kế hoạch xây dựng quỹ động viên, khen thưởng.

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên giúp học sinh lớp 3 biết dùng hình ảnh so sánh khi viết văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của phép so sánh trong dạy học Tiếng Việt. 2. Bồi dưỡng về phương pháp và kiến thức về phép tu từ so sánh cho GV 3. Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát sự vật một cách tinh tế 4. Hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng trí tưởng tượng, óc liên tưởng cho học sinh 5. Chỉ đạo giáo viên dạy kĩ kiến thức về phép so sánh ở phân môn luyện từ và câu 6. Giúp giáo viên hướng dẫn HS vận dụng các kiểu so sánh vào viết từng câu văn, đoạn văn 7. Hướng dẫn học sinh biết chọn hình ảnh để so sánh phù hợp trong từng hoàn cảnh cụ thể. 8. Hướng dẫn HS tích lũy những hình ảnh so sánh trong thơ, văn; trong cuộc sống. 9. Giáo dục ý thức nói và viết câu văn có hình ảnh so sánh thông qua dạy học tích hợp các phân môn Tiếng Việt với rèn kĩ năng sống hàng ngày

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên lớp 3 hướng dẫn học sinh giải bài toán có lời văn bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Giúp học sinh đọc và hiểu kỹ nội dung và yêu cầu của bài toán 2. Lập kế hoạch giải 3. Hướng dẫn học sinh đặt lời giải và phép tính.

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng các tiết dạy “luyện tập” môn Toán lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học: Biện pháp 2 (Biện pháp trọng tâm): Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên khối lớp 3 1. Nắm vững toàn bộ nội dung chương trình Toán 3 một cách có hệ thống 2. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng XDKHBH 3. Giúp giáo viên có thêm kỹ năng xác định bài tập trọng tâm trong mỗi tiết “Luyện tập” và xác định vị trí của mỗi tiết “Luyện tập” đối với nội dung chương trình toán 3

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. * Công tác kiểm tra * Chỉ đạo điểm nội dung rèn kĩ năng đọc đúng * Phần học các nét cơ bản * Trong tất cả quá trình đọc giáo viên chú ý nhắc nhở học sinh

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc H’mông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 dân tộc H’mông của trường Tiểu học Trung Lý 2. 2. Những biện pháp chỉ đạo cụ thể cho từng phân môn 3. Một số biện pháp bổ trợ

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo việc thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử lớp 4 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên xác định đúng vị trí, mục tiêu, nội dung, chuẩn kiến thức kĩ năng và đặc trưng bộ môn, nắm vững kiến thức Lịch một cách có hệ thống. Biện pháp 2. Bồi dưỡng kĩ năng soạn và trình chiếu giáo án điện tử, thiết kế các trò chơi cho giáo viên Biện pháp 3. Trang bị cho giáo viên những kiến thức, kĩ năng sư phạm khi tổ chức trò chơi học tập môn Lịch sử Biện pháp 4. Chỉ đạo giáo viên tuân thủ các yêu cầu khi thiết kế và tổ chức các trò chơi trong dạy học Lịch sử Biện pháp 5. Giúp giáo viên tiến hành tốt các bước khi tổ chức các trò chơi học tập

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4

Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo việc Thiết kế và tổ chức trò chơi để dạy phân số ở lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tên trò chơi: Tìm bạn Tên trò chơi: Tạo phân số Tên trò chơi: Ghép phân số vào hình Tên trò chơi: Ai nhanh ? Ai đúng ? Tên trò chơi: Điền số thích hợp Tên trò chơi: Nối đúng – Nối nhanh Tên trò chơi: Xếp hàng Tên trò chơi: Rung chuông vàng Tên trò chơi: Tìm bạn Tên trò chơi: Về đích

205 164 lượt tải
Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ

Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp chỉ đạo xây hệ thống bài tập chính tả lớp 4 nhằm giúp học sinh hạn chế lỗi chính tả do phương ngữ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thay thế các bài tập chính tả trong sách giáo khoa bằng một số bài tập chính tả phương ngữ 2. Luyện phát âm 3. Phân tích so sánh 4. Ghi nhớ, mẹo luật chính tả 5.Vận dụng, củng cố bằng các bài tập chính tả

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu nghi thức Đội" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Tổng phụ trách Đội lập kế hoạch thiết kế một hoạt động Đội hợp lí, phù hợp, khoa học Biện pháp 2: Áp dụng kiểu thiết kế chương trình Hội thi Biện pháp 3: Phương pháp công nhận chuyên hiệu sau khi hoàn thành Hội thi Biện pháp 4 : Ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Hội thi. Biện pháp 5: Phân nhóm học sinh theo trình độ, năng lực, kĩ năng hoạt động tốt – không tốt để TPT Đội có những phương pháp rèn luyện hợp lí, khoa học Biện pháp 6: Áp dụng phương pháp rèn luyện thường xuyên nghi thức Đội với toàn liên đội

205 164 lượt tải
Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Sao Nhi đồng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tham mưu 2. Xây dựng lực lượng Phụ trách Sao 3. Tập huấn nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên phụ trách và Phụ trách Sao 4. Sự phối hợp các đoàn thể trong và ngoài nhà trường 5. Bám sát chương trình hành động của Hội đồng Đội huyện 6. Phương pháp tổ chức sinh hoạt Sao 7. Phương tiện hoạt động Sao 8. Hình thức, nội dung và cách tiến hành sinh hoạt Sao

609 23 lượt tải
Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả các hoạt động Đội trong trường tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

 1. Xây dựng kế hoạch
 2. Công tác tuyên truyền Măng non
 3. Công tác lao động, chăm sóc cây xanh
 4. Công tác chăm sóc bà mẹ, người neo đơn, gia đình có công với cách mạng
 5. Công tác Nhi đồng
 6. Hoạt động giáo dục theo chủ điểm
 7. Một số vấn đề cần chú ý thực hiện tốt trong hoạt động Đội

506 14 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com