Search
Close this search box.

Sáng kiến kinh nghiệm

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.2. KHAI THÁC CÁC PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.3. XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.4. TỔ CHỨC KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI

897 11 lượt tải
Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên 2. Giải pháp 2: Giúp giáo viên nắm vững nội dung chương trình và mục đích yêu cầu môn học, tiết học 3. Giải pháp 3: Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị bài dạy 4. Giải pháp 4: Chỉ đạo giáo viên linh hoạt để rèn kĩ năng đọc cho học sinh trong giờ Tập đọc 5. Giải pháp 5: Phát huy tính tích cực của học sinh trong tổ chức các hoạt động dạy học. 6. Giải pháp 6: Chỉ đạo dạy thực nghiệm và dạy đại trà 7. Giải pháp7: Đảm bảo tốt về cơ sở vật chất và sự phối hợp giữa các tổ chức trong và ngoài nhà trường.

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chuyên môn. 1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động công đoàn. 1.2. Rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các đoàn viên công đoàn 1.3. Công đoàn cùng nhà trường giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh và học sinh. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn lồng ghép các hoạt động chuyên môn. 2.1. Thể hiện việc công đoàn tham gia vào các hoạt động chuyên môn 2.2. Xây dựng phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, tự sáng tạo và nghiên cứu khoa học 2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường

1563 56 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp 2. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 3. Kết quả thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua những năm học gần đây 4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 5. Công tác Nữ công 6. Công tác kiểm tra, giám sát 7. Công tác tài chính 8. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 9. Kết quả đạt được cụ thể trong các năm học gần đây

2678 112 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Công tác xây dựng kế hoạch dạy học online 2.2. Đề xuất các phần mềm tổ chức lớp học online 2.3. Đề xuất các công cụ hỗ trợ dạy học online 2.4. Đề xuất lựa chọn các hình thức dạy học online 2.5. Tổ chức các hoạt động dạy học và quản lí lớp học online

974 10 lượt tải
Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn thành viên để thành lập Ban nữ công quần chúng 2. Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nữ công 3. Tổ chức một số hoạt động cụ thể của Ban nữ công Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ 3.1. Tập trung xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động 3.2. Xây dựng, triển khai phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên 3.3. Giáo dục bình đẳng giới trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 3.4. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ nhà giáo người lao động 3.5. Xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ sinh trong trường học

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT Con Cuông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực hoạt động của BCH Công đoàn, Ban nữ công 2. Đổi mới các buổi sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ giáo viên, kĩ năng sống cho nữ học sinh. 3. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức và các nhà hảo tâm để chăm lo cho lao động nữ một cách thiết thực. 4. Tổ chức tốt phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 2025 gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 5. Xây dựng nét đẹp nữ cán bộ, giáo viên và nữ học sinh nơi trường học.

1147 56 lượt tải
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Về công tác chính trị, tư tưởng Giải pháp 2: Tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 4: Đổi mới nội dung tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 5: Đổi mới hình thức tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 6: Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến qua việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 7: Qui trình tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 8: Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 9. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường Giải pháp 10. Huy động ngồn lực, xã hội hóa giáo dục

890 34 lượt tải
Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giúp học sinh nhận thức vai trò, ý nghĩa của tự học, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập Giải pháp 2: Tìm hiểu, nắm bắt khả năng tự học của học sinh Giải pháp 3: Áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của việc tự học của học sinh Giải pháp 4: Giáo viên thay đổi hình thức, yêu cầu khi giao bài tập cho học sinh tự học

425 8 lượt tải

Loại

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm phát huy sức trẻ, tầm quan trọng, tính tiên phong của chi đoàn giáo viên ở đoàn trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng của đoàn viên, chi đoàn giáo viên 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học. 3. Tham gia phụ trách và hỗ trợ các câu lạc bộ của đoàn trường. 4. Tiên phong, xung kích trong các hoạt động của đoàn trường, công đoàn trường 5. Tham gia công tác đảm bảo an ninh, nề nếp trường học. 6. Thực hiện phụ đạo sinh chậm tiến về học lực 7. Phối hợp ban an ninh trường học, đoàn trường, tổ tư vấn tâm lý học đường, giáo dục đoàn viên chậm tiến về đạo đức. 8. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp. 9. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

2870 76 lượt tải
Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn ở trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. 3. Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ. 4. Phối hợp xây dựng và phát động phong trào thi đua; thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của nhà trường. 5. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động 6. Phối hợp thực hiện tốt việc chăm lo đời sông vật chất và tinh thần của CBNGNLĐ trong toàn trường.

1224 67 lượt tải
Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số cách thức tổ chức hoạt động khởi động trong các bài dạy Địa Lí 12" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.2. KHAI THÁC CÁC PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.3. XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ĐỂ KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC 2.4. TỔ CHỨC KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI

897 11 lượt tải
Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên 2. Giải pháp 2: Giúp giáo viên nắm vững nội dung chương trình và mục đích yêu cầu môn học, tiết học 3. Giải pháp 3: Chỉ đạo giáo viên chuẩn bị bài dạy 4. Giải pháp 4: Chỉ đạo giáo viên linh hoạt để rèn kĩ năng đọc cho học sinh trong giờ Tập đọc 5. Giải pháp 5: Phát huy tính tích cực của học sinh trong tổ chức các hoạt động dạy học. 6. Giải pháp 6: Chỉ đạo dạy thực nghiệm và dạy đại trà 7. Giải pháp7: Đảm bảo tốt về cơ sở vật chất và sự phối hợp giữa các tổ chức trong và ngoài nhà trường.

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác cán bộ 2. Xây dựng chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 3. Bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ chi đoàn 4. Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT cho đoàn viên, thanh niên 5. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có chất lượng, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên 6. Phối hợp tốt với với đoàn các địa phương trong vùng tuyển sinh 7. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức khác 8. Phát triển câu lạc bộ đội, nhóm

1865 98 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động Công đoàn ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn đối với hoạt động chuyên môn. 1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động công đoàn. 1.2. Rà soát kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của các đoàn viên công đoàn 1.3. Công đoàn cùng nhà trường giải quyết nhanh, kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của phụ huynh và học sinh. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn lồng ghép các hoạt động chuyên môn. 2.1. Thể hiện việc công đoàn tham gia vào các hoạt động chuyên môn 2.2. Xây dựng phẩm chất, đạo đức, tinh thần tự học, tự sáng tạo và nghiên cứu khoa học 2.3. Xây dựng văn hóa nhà trường

1563 56 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở tại Trường THPT trong giai đoạn hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp 2. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 3. Kết quả thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua những năm học gần đây 4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh 5. Công tác Nữ công 6. Công tác kiểm tra, giám sát 7. Công tác tài chính 8. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành 9. Kết quả đạt được cụ thể trong các năm học gần đây

2678 112 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học online trong ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Công tác xây dựng kế hoạch dạy học online 2.2. Đề xuất các phần mềm tổ chức lớp học online 2.3. Đề xuất các công cụ hỗ trợ dạy học online 2.4. Đề xuất lựa chọn các hình thức dạy học online 2.5. Tổ chức các hoạt động dạy học và quản lí lớp học online

974 10 lượt tải
Công tác phối hợp giữa Nhà trường và Công Đoàn nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tôn tạo cảnh quan trường học

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công ở trường trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn thành viên để thành lập Ban nữ công quần chúng 2. Phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nữ công 3. Tổ chức một số hoạt động cụ thể của Ban nữ công Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ 3.1. Tập trung xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động 3.2. Xây dựng, triển khai phong trào thi đua “giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên 3.3. Giáo dục bình đẳng giới trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 3.4. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ nhà giáo người lao động 3.5. Xây dựng hình ảnh nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nữ sinh trong trường học

205 164 lượt tải
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT

Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT Con Cuông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hoạt động nữ công tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao năng lực hoạt động của BCH Công đoàn, Ban nữ công 2. Đổi mới các buổi sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ giáo viên, kĩ năng sống cho nữ học sinh. 3. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức và các nhà hảo tâm để chăm lo cho lao động nữ một cách thiết thực. 4. Tổ chức tốt phong trào “giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 2025 gắn với phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. 5. Xây dựng nét đẹp nữ cán bộ, giáo viên và nữ học sinh nơi trường học.

1147 56 lượt tải
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Về công tác chính trị, tư tưởng Giải pháp 2: Tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 4: Đổi mới nội dung tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 5: Đổi mới hình thức tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 6: Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến qua việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 7: Qui trình tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 8: Công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cuộc vận động và phong trào thi đua Giải pháp 9. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường Giải pháp 10. Huy động ngồn lực, xã hội hóa giáo dục

890 34 lượt tải
Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao năng lực tự học của học sinh trong chương trình Địa lí cấp trung học phổ thông" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giúp học sinh nhận thức vai trò, ý nghĩa của tự học, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập Giải pháp 2: Tìm hiểu, nắm bắt khả năng tự học của học sinh Giải pháp 3: Áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của việc tự học của học sinh Giải pháp 4: Giáo viên thay đổi hình thức, yêu cầu khi giao bài tập cho học sinh tự học

425 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com